Upravnik stambene zajednice je naredio vlasnicima posebnih delova zgrade da uklone stvari sa sigurnosnih stepenica u zgradi.

Pošto se radi o bezbednosnim procedurama dat je kraći rok za završetak uklanjanja stvari od strane njihovih vlasnika.

Nakon tog perioda stvari će biti uklonjene  kao sekundarne sirovine.

 

 

 

 


 

 ADMINISTRATOR SAJTA, 28.01.2020.GODINE.

Upravnik SZ je zaključio povoljan ugovor za remont naša dva lifta; lift br.1 -teretni lift i lift br.3 -mali putnički lift.

Radove će izvesti licencirana firma AS BEOSTAN COMPANY iz Beograda.


      

                                             ADMINISTRATOR, 28.01.2020.   NOVI BEOGRAD

U proseku oko 7% vlasnika posebnih delova zgrade ne izvršava redovno svoje obaveze plaćanja propisanih iznosa  za  učešće u Tekućem održavanje zgrade , Investicionom održavanju zgrade (Rezerni fond) i troškovima upravljanja SZ, sve na osnovu Čl.64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i relevantnih Odluka Skupštine Stambene zajednice.

Za ove uplate vlasnici posebnih delova zgrade dobijaju Račun sa popunjenim Nalogom za uplatu za svaki mesec, do petog dana u mesecu, za prethodni mesec sa rokom plaćanja , kraj tekućeg meseca.

Prema Odluci br. 018/19-1 Skupštine Stambene zajednice od 21.02.2019.god. Upravnik Stambene zajednice je obavezan i ovlašten da protiv vlasnika posebnih delova zgrade koji ne izvršavaju svoje propisane obaveze  pokrene sporove i da isti vodi izvršne postupke  da bi se uplate za Stambenu zajednicu izvršile u celosti. Na ovo ga obavezuje i Čl. 63. pomenutog zakona uz alternativu da Upravnik lično namiri -uplati na Tekući račun SZ svoja sredstva kao posledicu propuštanja da pokrene naplatu od dužnika.

Postupak prinudne naplate pokreće se slanjem "Opomena pred utuženje". Ta pismena se dostavljaju dužniku preporučenom poštom uz povratnicu. Realni trošak slanja jednog ovog pismena je 100 dinara, što se plaća kešom iz novčanih sredstava SZ. Troškovi obrade ovog pismena nisu ukalkulisani, ne koštaju dužnika .

Neverovatno je da većina dužnika odbija  da od poštara preuzme pismeno ili ne otvara vrata poštarskom radniku tako da se pismo vraća u predajnu PTT. Na ovaj način pojedini dužnici smatraju naivno da mogu da izbegnu plaćanje propisanog iznosa za zgradu. Na žalost, neznanje  se plaća, jer bi ovi dužnici trebali da znaju da slanje "Opomene pred utuženje" nije obavezno, Upravnik SZ može odmah krenuti sa tužbom protiv dužnika, istog trenutka kada je dužnik dospeo u docnju. Upravnik SZ šalje Opomene računajući da je možda neki vlasnik posebnog dela zgrade zaboravio da plati pa je iz tog razloga postao dužnik.

Poštar dužniku ostavi u kućnom sandućetu obaveštenje o vremenu i mestu gde može preuzeti preporučenu pošiljku. Međutim, dužnik se ne pojavljuje da preuzme pismo i nakon isteka roka od 5 dana PTT dostavlja pismo pošiljaocu, Stambenoj zajednici i za tu uslugu naplaćuje u kešu 100 dinara.

Znaći da Stambena zajednica po svakom dužniku, prosto "baci" 200 dinara sopstvenog novca. 

Kada dužnik iz nekog razloga plati dug, izvršenje ili sopstveni rezon, on ne plaća tih 200 dinara nego samo osnovni dug.

Ako se svaka dva meseca- krajnji rok po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, šalje po 7 opomena u proseku to su onda troškovi slanja oko 10.000 dinara godišnje koje plaća SZ bez potrebe, čisto bacanje novca.

Shodno Zakonskim odredbama da svako ko pričini štetu Stambenoj zajednici dužan je da istu nadoknadi, i da je krajnji rok 2 meseca, Upravnik Stambene zajednice će ubuduće svim ovim vlasnicima posebnih delova zgrade  koji kod izmirenja duga ne plaćaju PTT troškove koji su nastali njihovom voljom ili propuštanjem, ukalkulisati kao posebnu stavku u mesečnom Računu koga dobijaju od strane SZ na osnovu Odluke Skupštine SZ koja je overena kod Javnog beležnika i po kojoj Upravnik SZ postupa.

 NBGD 08.01.20.                                                                                                ADMINISTRATOR

 

Novogodišnja  čestitka:

  

Svim stanarima naše zgrade, iskreno
i od srca,
  želim puno sreće i lepih  životnih
trenutaka u Novoj 2020.godini.    
Kraj decembra 2019.

 

Upravnik SZ ,   Ilić Slobodan