Већ виђено: Делови зграде који су испред прага стана су "ничији и свачији".

Власници станова још нису схватили да ова формула више не важи. Заједнички делови зграде се морају уредно одржавати према донесеним Правилницима и другим подзаконским актима. У супротном ће Стамбена заједница и Управник стамбене  заједнице бити изложени новчаним казнама.

 

УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Поштовани станари зграде,

Програм одржавања наше зграде, саставио сам у складу са Законом о становању и одржавању зграда, према валидним Правилницима, Упутствима, Мишљењима и Уредбама владе РС.

На ПОНОВЉЕНОЈ седници Скупштине стамбене заједнице, 24.12.2017.год. програм сам изложио, који је написан на 20 страница, међутим  због губљења кворума није било писменог изјашњаванја о предлогу Програма. Изјашнјавање је писмено јер се Извод који садржи обавезе власника станова оверава код Јавног бележника.

Приметио сам да станари зграде врло мало или ништа не знају о новом Закону, имао сам намеру да станаре едукујем у том смислу, међутим нисам имао прилику , јер су наметана питања и теме ван дневног реда.

На основу Чл.42. став 2. Закона формирао сам комисију која је имала за задатак да анкетира вл.станова о Програму одржавања зграде „од врата до врата“.

Комисија је прикупила 38 валидних гласова, (танка већина), појединци су се у међусобним „консултацијама“ предомислили па су потписе за себе али и за друге власнике станова накнадно прецртавали и сл.

Очито је дошло до нежељене поделе вл.станова , скоро „пола-пола“. Као Управник стамбене заједнице не могу преузети одговорност спровођенја обимног Програма одржавања зграде у 2018.год. у оваквом амбијенту. Не желим ову поделу да верификујем.

Зато ћу поднети оставку на дужност коју обављам по законској процедури.

Мој последњи савет је да Зграда изабере Управника из редова станара зграде ако је икако могуће, ако није, онда да повери управљање Професионалном управнику са листе ПК Србије. Не дозволите принудну управу над зградом.

Свим станарима зграде се искрено захваљујем на сарадњи и помоћи у тешком послу који сам обављао.

Желим вам срећну Нову 2018.год. , живи и здрави били.

Нови Београд                                               управник стамбене заједнице

 

27.12.2017.год.                                                                              Рајко Крајишник