Masovna pojava u našoj zgradi je da vlasnici stanova  „prisvajaju“ zajedničke delove zgrade kao i pomoćne prostore zgrade i faktički iste stavljaju u svoj pravni posed odnosno uspostavljaju antipravnu državinu nad nepokretnostima.

Vlasnici posebnih delova zgrade (stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta i garažni boksovi) trebali bi da znaju da je sa pravne strane nad ovim Zajedničkim delovima zgrade uspostavljena ZAJEDNIČKA NEDELJIVA SVOJINA, pripada svakom vlasniku posebnog dela zgrade idealni deo u procentu učešća broja posebnih delova koji su u ličnom pravu svojine u ukupnom broju svih posebnih delova u zgradi. Npr. Neposredni prostor ispred ulaza u stan ili poslovni prostor u gabaritu zgrade nije u vlasništvu  lica koje je vlasnik stana ili poslovnog prostora nego je zajednička svojina svih 76 vlasnika posebnih delova zgrade , u našem slučaju.

Pomoćni prostor jeste prostor koji se nalazi izvan stana ili poslovnog prostora i u funkciji je tih posebnih delova zgrade (ostava, podrum, tavan, šupa, toalet i sl.); Na svakom spratu naše zgrade nalazi se ostava kao pomoćni prostor zgrade koji je zajednička svojina 4 stana na svakom spratu. Površina ovog pomoćnog prostora je 2,6 m2. Preko polovine ovih pomoćnih prostora je uzurpirano od strane vlasnika stanova na „dvosobnoj vertikali“, kao neposredno najbližih ovim prostorima. Jedan od ovih pomoćnih prostora je „zauzet“ bolje reći preotet od strane jednog vlasnika trosobnog stana. Novi vlasnici ovog prostora ili bolje rečeno uzurpatori su uglavnom ( ne svi) zazidali vrata ovog prostora sa strane spratnog hodnika, otvorili su vrata iz svog dvosobnog stana u ovaj prostor i tako ovaj pomoćni prostor zgrade pretvorili u posebni deo zgrade, odnosno promenili su proporciju posebnih delova zgrade u odnosu na ostale delove zgrade. Izvršili su tzv. PRETVARANJE i PRIPAJANJE, ŠTO JE ZAKONOM DOZVOLJENO U POSTUPKU RASPOLAGANJA , ALI JE NEOPHODNO PRIBAVITI PISMENU 100% SAGLASNOST VLASNIKA POSEBNIH DELOVA ZGRADE NA TOM SPRATU (KAO SUVLASNIKA PROSTORA) I NARAVNO PRIBAVITI DOZVOLU PO ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI. Naravno da ovi „uzurpatori“ nisu ništa od ovog pribavili, prosto su ove pomoćne prostore zaposeli po principu prećutnog odobrenja komšija na spratu po principu „da se ne zameraju“. Ovi prećutni darivaoci ne propuštaju nikada priliku da upravniku zgrade upute zahtev za povraćaj prostora u zajedničku svojinu odnosno susvojinu a sami nemaju hrabrosti da kod nadležnih inspekcija (komunalna i građevinska) pokrenu ovo pitanje.

Takođe , pojedini vlasnici stanova na strani severo-zapad, „trosobna“ vertikala su pregradili zajednički hodnik zgrade i na taj način uzurpirali 3.60 m2 zajedničkih delova zgrade i pretvorili u posebni deo zgrade odnosno pripojili stanu. Na ova način su zakrčili pristup PP opremi u zgradi. Apsolutno slično kao i u situaciji pripajanja i pretvaranja pomoćnog prostora na spratu u posebni deo, odnosno u stambenu površinu. Takođe ostali vlasnici stanova na tom spratu ne reaguju prema uzurpatorima nego gunđaju između sebe ili traže pomoć od Upravnika stambene zajednice umesto da traže pomoć od nadležnih inspekcija i sudova.

U oba slučaja uzupacije odnosno bespravnog PRETVARANJA I PRIPAJANJA uzurpatori su prisvojili i jednu fazu naizmenične struje od 10A, koja se registruje na brojili zajedničke potrošnje zgrade i na taj način permanentno „kradu struju“ ostalim vlasnicima stanova.

Upravnik stambene zajednici nema u ovlašćenjima i obavezama za zadatak da proverava stanje vlasništva nekretnina koje su u posedu stanara (uvidom u katastar nepokretnosti), to ra- de druge službe u lokalnoj samoupravi i Republici.

Upravnik stambene zajednici vrši popis FAKTIČKOG STANJA  odnosno identifikuje fizičke karakterisrike nekretnine (m2) i utvrđuje identitet „faktičkog vlasnika-korisnika nekretinine“ ne ulazeći u stanje u katastru nepokretnosti kao javnoj ispravi odnosno javnoj bazi podataka.

Kod raspodele finansijskih obaveza na vlasnike posebnih delova zgrade kada je u pitanju Investiciono održavanje zgrade odnosno alimentiranje Rezervnog fonda zgrade i  obaveza po pitanju Unapređenja svojstva zgrade odnosno povećanje njene komercijalne vrednosti,(uglavnom preko energetske sanacije zgrade odnosno dobijanje što boljeg Energetskog pasoša za zgradu), upravnik stambene zajednice uzima u obzir i sve „uzurpirane“ prostore koji su pripojedi stanovima i shodno Pravilniku povećava se obaveza „uzurpatora“ u odnosu na vl.stanova koji nisu uzurpirali pomoćni prostor ili zajednički prostor zgrade.

Ovo sam lično najavio svim „uzurpatorima“, i u Programu održavanja zgrade za 2018.god. sam tako i obradio. „Uzurpatori“, vlasnici dvosobnih stanova bi plaćali 58 RSD mesećno više od vl.dvosobnih stanova koji nisu uzurpirali ova pomoćni prostor. „Uzurpatori“ dela hodnika ispred „trosobne“ vertikale plaćali bi 81 RSD mesečno više u odnosu na druge vlasnike trosobnih stanova na tom spratu.

Naravno da ljudskoj pohlepi nema kraja, te su uzurpatori vrebali priliku da proizvedu stanje kada će se ovaj „nezgodni“ Upravnik stambene zajednice povući i ostaće im u džepu 58 odnosno 81 dinar.

Odmah su krenuli na posao oštečivanja zajedničkih delova zgrade, na mestima koja nisu pokrivena video kontrolom, kao što su plafonjere, sijalice i grla ispred šupa, vetrobranska vrata na tehničkom ulazu zgrade, parkiranjem automobila da se spreći odnošenje smeća iz smećare, devastacija reklamnog panoa u velikom liftu, lupanje taster prekidača na zajedničkim stepenicama zgrade, lomljenje brava na vratima PP izlaza, zatrpavanja PP stepenica, odlaganje kućnog smeća u korpe „papiruše“ u holu zgrade, namerno otkočivanje automata vrata da ista lupaju „iz sve snage“, izbacivanje sadržaja kućnih sandučića po holu zgrade, pljuvanje po dokumentima na oglasnoj tabli zgrade, pisanje „poruka“ Upravniku zgrade na dokumentima na oglasnoj tabli zgrade itd itd.

Upravnik zgrade je krenuo u sanaciju, isti dan je sva oštećenja sanirao i prostore zgrade dovodio u optimalno stanje. Kada su UZURPATORI videli da ovaj način „pritiska“ na Upravnika zgrade ne daje rezultat krenuli su na viši nivo „pritiska“. Najmanje dvojica uzurpatora su sklopila plan da upravniku zadaju „završni udarac“ na ponovljenoj sednici Skupštine zgrade tako što će jedan permanentno ometati rad sednice, puštati tonove sa mobilnog telefona, podrigivati, podsmevati se, dobacivati, skakati, galamiti, postavljati nesuvisla pitanja, kreveljiti se, ometati upravnika da iznese inače obiman Program održavanja zgrade. Drugi „Uzurpator“ je u međuvremenu potpuno skinuo prihvatnik za vetrobranska vrata na teh.ulazu zgrade, iskrivio gornju šarku, vrata će se ubrzo sušiti i svakih 5 minuta je zvao mob.telefonom kolegu uzurpatora u sali, koji je tada prvo pustio da telefon zvoni do kraja a onda se „izvlačio“ iz sale, sastajao se sa „izvođačem“ radova ispred sale, dobijao instrukcije i onda se vračao u salu. Naravno odmah je bez ikakvog reda i rezona pokretao nekakva bezvezna pitanja, prekidao tok sednice, pravio sve prisutne budalama, prosto se sileđijski ponašao. Dobar deo prisutnih je krenuo da napušta sednicu, nestalo je kvoruma za rad a posebno odlučivanje i sednica je morala biti prekinuta.

Kada su uvideli da su „provaljeni“ da upravnik stambene zajednice neće da odstupi tražili su novu priliku.

Prilika im se ukazala 27.12.2017. god. kada je Upravnik rešio da prosto anketira vlasnike stanova na okolnost prihvatanja ili odbacivanja Programa održavanja zgrade u 2018.godini, sve u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Isti UZURPATORI  su, da bi sačuvali po 58 odnosno 81 RSD mesečno krenuli da starim i iznemoglim osobama i invalidima u zgradi „predočavaju“ kako upravnik stamben zajednice, inače "ortodoksni lopov i kriminalac", želi prosto da ih popljačka, da im uzima mesečno novac i troši sa svojim „pajtašima“, navodno dvojica su bila u komisiji. Pošto u zgradi imamo 30 lica starosti preko 70 godina, različitog pola, obrazovanja i zdravstvenog stanja, uzurpatorima nije bilo teško da ih „obrlate“, da ih ubede da treba da odbiju Program održavanja zgrade kada će se upravnik po sili zakona povući jer ne može da upravlja stambenom zajednicom bez Programa.

Međutim, na iznenađenje „uzurpatora“ većina vl.stanova je podržala program održavanja zgrade u 2018.godini, njih 38 je glasalo ZA, ukupan broj glasova je bio 68 jer se 5 vlasnika stanova nalazi u kategoriji „NEDOSTUPAN“ (prema Zakonu), tako da je program dobio podršku od 55,88%. Protiv je bilo 14 vlasnika stanova ili 20,59%. Jedan od uzurpatora je , videvši da „igra“ neće proći čak došao kod anketara, člana komisije, te precrtao svoj potpis i još potpise više lica, vl. stanova što je nezabeleženo u demokratskom svetu. Isti je pozvao telefonom upravnika stambene zajednice, nazvavši ga lopovom, prevarantom, budalom i sl. Sve u lice upravniku, pretio krivčnim prijavama, izmišljao odredbe zakona bez veze, tražio da upravnik položi 10.000 eura kao garanciju zgradi što je sasvim nakaradno tumaćenje odredbe zakona gde se reguliše polisa osiguranja za Profesionalnog upravnika. Govorio je da su liftovi nedavno remontovani, kakav opet remont, kakva popravka krova zgrade 10 puta, sve čiste nebuloze i zlonamernosti.

Upravnik stambene zajednice je podneo ostavku, ne pod pritiskom UZURPATORSKE MAFIJE, nego pred činjenicom da Program održavanja zgrade nema masovnu podršku, bar 80% vlasnika posebnih delova zgrade, da bi bio veliki broj vlasnika koji ne bi ispunjavao obaveze prema zgradi, da bi morala biti pokrenuta masa izvršnih postupaka na osnovu verodostojne isprave, da bi se sva energija na to usmerila, da bi bila angažovana ozbiljna finansijska sredstva , te da bi Program održavanja zgrade dožao u drugi plan i zbog slabog priliva novca.

Vlasnici posebnih delova zgrade, koji su bili izmanipulisani od strane UZURPATORSKE MAFIJE, ZA PIŠLJIVIH 58 ODNOSNO 81 DINAR MESEČNO, NISU NI SVESNI ČEMU SU SVE IZLOŽENI. Proći će dosta vremena dok se ne uspostavi redovno stanje u zgradi izborom Upravnika, Profesionalnog upravnika ili uvođenjem prinudne uprave nad zgradom. Koliko će se novca izgubiti od izostalih zakupnina, takođe zbog izostanka povećanja zakupnna, na šta će zgrada ličiti za 6 meseci, na stambenu zgradu ili bunker, kakva je nekada izledala, pre recimo 15 do 20 godina.

Mesečna davanja za Program održavanja koji će biti tada napravljen biće veća , jer će vreme biti kraće za prikupljanje novca recimo u Rezervni fond da bi se moglo krenuti sa investicijama i dati avans bar 50%, a posle će uslediti dodatne uplatnice , mesečne, za ostatak duga izvođaču radova. Profesionalni upravnik možda da posegne i za kreditnom podrškom Stambenoj zajednici ako ne bude ima novca na TR stambene zajednice. Neće se sigurno dobiti vreme od  2 godine za otplatu ostatka duga, jer će se vreme potrošiti, biće najduže na 15 meseci, što znaći da  iznosi na dodatnim uplatnicama neće biti manji od 1.200 RSD.

Eto, poštovani posetiocu našeg sajta, na šta je spao „ljudski obraz“. Zbog 58 RSD odnosno 81 RSD napravljena je ogromna materijalna ali i druga šteta zgradi. Očito, te ljude, hajde da ih tako nazovemo, ne interesuje zgrada, drugi stanari zgrade, ne interesuje ih moral, etika življenja u zgradi, ne interesuje ih pravna regulativa života u stambenim zgradama. Samo lični interesi ih vode, čak oni najsitniji, žalosno da su spremni napraviti štetu od milion dinara da bi im ostalo 58 RSD ili 81 RSD. Tuga brate, nema se šta drugo reći.

 

Kraj decembra 2017.god                                                     ADMINISTRATOR