REZULTATI PISMENOG IZJAŠNJAVANJA VLASNIKA POSEBNIH DELOVA ZGRADE O PROGRAMU ODRŽAVANJA ZGRADE ZA  2018.godinu

 

GLAS

BROJ GLASOVA

PROCENAT GLASOVA

ODLUKA

ZA

38

55,88%

PROGRAM ODRŽAVANJA ZGRADE U 2018.GOD. SE PRIHVATA PROSTOM VEĆINOM

PROTIV

14

20,59%

U statusu „NEDOSTUPAN“.

5

7,35%

NIJE GLASALO

15

16,18%

UKUPNO

72

100%