Господин Илић осврнуо се на текст који је недавно постављен под насловом: "ЗАШТО ТРЕБА УЛАГАТИ У ОДРЖАВАНЈЕ ЗГРАДЕ"?

Једно размишлјанје јако корисно за расправу о овој теми.

"Текст је одличан али је тема за наредну фазу унапређења свести станара. Да би стигли до унапрежења својства зграде претходно треба да прихватимо да смо групни власници целе зграде и да као такви имамо права, али и озбиљне обавезе. 
Обавезе су законски регулисане и прописане, а за непоштовање обавеза следе санкције скупштини станара, а посредно и власницима станова. Санкције за непоштовање обавезе су новчане природе и могу довести до принудне наплате продајом имовине која је по правилу неупоредиво већа од неизвршених обавеза. 
Са становишта законских обавеза потпуно је небитно ко је председник скупштине, изабрано лице или принудни управник доведен са стране. Обавеуза за власнике су незаобилазне. 
Битна је разлика у томе што се минимални, прописани обим одржавања мора испунити под претњом новчаних санкција. 
Обавезе су изражене као минимални обим радова и минимални новчани износ по ставкама одржавања. 
Ово је основа са којом мора да се упозна и да је прихвати прво већина станара, да би могли некако да функционишемо, а полако и остали.
Мислим да би требало да направимо текст за сајт или нови инормативни састанак на коме би биле изнесене само законске обавезе у домену одржавања и како су оне покривене усвојеним планом. Поготову за оне који су против или се нису изјаснили. 

Следећа фаза би могла да буде сертификација за енергетску ефикасност и сличне лепе ствари". (оригинални цитат"