Koliko će vlasnici posebnih delova zgrade (stanovi, posl.prostori, garaže) minimalno izvajati za tekuće održavanje, investiciono održavanje i upravljanje za zgradu u Novom Beogradu u 2018.godini.

Cifre su namerno umanjene, naročito prosečna neto zarada, tako da će stvarni iznos biti sigurno veći.

Potsetimo se da izdvajanje menje od propisanog minimalnog povlači kažnjavanje stambene zajednice.

Nakon toga sledi jedan komentar na konkretno stanje u našoj zgradi koga je obradio naš bivši upravnik zgrade koji je završio obuku za profesionalnog upravnika.

MINIMALNI ZNOSI NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE

(po odluci jedinice lokalne samouprave)

Minimalni mesečni iznosi za investiciono održavanje zgrade

2018.godina

Stan i poslovni prostor

Cio = (Cz x Kjls x Ks x Kl)/(10.000)

Cz = prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prošlu godinu (2017.)

Kjls = koeficijent jedinice lokalne samouprave, min. 1,3 (Beograd 1,6)

Ks =  koeficijent starosti zgrade (Ks = 1 za preko 30 godina)

Kl =  koeficijent za zgradu sa liftom (Kl = 1,3)

Za našu našu zgradu:

Cio = ( 65.000 x 1,6 x 1 x 1,3)/ (10.000) = 13,52 rsd/m2

Za garažu

Cio = (Cz x Kjls x Ks x Kg)/(10.000)

Kg = 0,4 (garaža)

Cio = ( 65.000 x 1,6 x 1 x 0,4)/ (10.000) = 4,16 rsd/m2

Minimalni mesečni iznosi za tekuće  održavanje zgrade

Stan i poslovni prostor

Cto = (Cz x Kjls x Kl)/(1.000)

Kjls = najmanje 6, Beograd 8

Kl = koef.zgrade sa liftom. Kl = 1,3

Cto = ( 65.000 x 8 x 1,4)/ (1.000) = 676 rsd

                                                                           

      

                                                                                                                        S. U. R.K. br. 644

Za garažu

Cto = (Cz x Kjls x Kg)/(1.000) =( 65.000 x 8 x 0,4)/ (1.000)= 208 rsd

Naknada za upravljanje

Stan i poslovni prostor

Cu = (Cz x Kjls x Kpd)/(1.000) =( 65.000 x 10 x 0,7)/ (1.000)= 455 rsd

Kjls = ne može biti manji od 8 ( Beograd 10)

Kpd = koef.posebnih delova = 0,7 za zgrade preko 30 pos.delova

Za garažu

Cu = (Cz x Kjls x Kg)/(1.000) = ( 65.000 x 10 x 0,1)/ (1.000)= 65 rsd

Kg = 0,1 za garažu i garažni box.

S I M U L A C I J E

Za  stan od 86 m2

Takuće održavanje:  naknada 676 rsd

Upravljanje: naknada 455 rsd

Investiciono održavanje: 13,52 rsd/m2 x 86 = 1.163 rsd

Svega: minimalna  mesečna izdvajanja za ovaj stan su: 676 + 455 + 1.163 = 2.294 rsd

Za stan od 67 m2

Takuće održavanje:  naknada 676 rsd

Upravljanje: naknada 455 rsd

Investiciono održavanje: 13,52 rsd/m2 x 67 = 906 rsd

Svega: minimalna  mesečna izdvajanja za ovaj stan su: 676 + 455 + 906 = 2.037 rsd                                                                             

Garaža: 13 m2

Takuće održavanje:  naknada 208 rsd

Upravljanje: naknada 65 rsd

Investiciono održavanje: 4,16 rsd/m2 x 13 = 54,08 rsd

Svega: minimalna  mesečna izdvajanja za garažu su: 208 + 65 + 54 = 327 rsd S.U.R.K. br. 644

Da li svi razumemo prethodnu računsku obradu Minimalnih izdvajanja za održavanje zgrade koja je bila postavljena na oglasnoj table zgrade? Naravno ne, niti je to neophodno. Da bi se razumelo treba imati matematičku osnovu, ići na obuku i ne štedeti trud.

Većina komšija ovo ne razume, ništa strašno, trebaju imati minimalno poverenje  u upravnika koji zna da radi ovakve i slične poslove i još puno toga, da svoje nepoverenje obuzdaju verujući kompetentnim i stručnim kontrolama koje se obavljaju, te sistemskim kontrolama koje je postavio Zakon.

U ove iznose su uključene zgrade sa jednim liftom. Za zgrade sa 3 lifta iznosi su bar 30% veći.

Npr. u opštini Surčin, koja ima prosečnu neto zaradu preko 120.000 rsd  ovi iznosi su veći za 50%, minimum.

Dalje, iz neznanja ali iz zlonamernosti se proturaju teze da su naši liftovi remontovani kada smo u dve rate platii po nekoliko stotina dinara. Ovi pojedine komšije hoće da ponište zakone fizike. Neviđena glupost i bezobrazluk tih lica.

Da jesu zahvalili bi bogu, ali nisu. Remont mašinskog uređaja podrazumeva ugradnju savremene opreme a ne zamenu dotrajale i pohabane opreme. To je za lift ugradnja procesorske sabirne komande , druge električne intalacije, oblaganje kabine rosfrajom, nova varijanta plafona kabine sa svetlom koje ne blešti, potpuno nova kabinska vrata  sa novim okvirom i motorom za pokretanje, digitalni pokazivači rada lifta i položaja u voznom oknu.. Tada liftovi praktično rade bezšumno a prestanu da rade samo kada nestane el.energije.

Više puta su na svatri lifta menjana vučna užad, kopirna užad, pogonska užetnjača, viklovan stator pogonskog motora, obrađivan rotor pogonskog motora, menjani nosaći pokretanja vrata, menjan graničnik brzine i nepovratni kontakt, labavo uže i sl. Sve je to zamena istrošenih i sigurnosnih elemenata koji su izgubili attest, delova koja je pre 4 godine  urađena po ugovoru sa VU “Beograd-2”, na svatri lifta, neki radovi su u okviru sigurnosnog sistema lifta koje je naložila inspekcija. Ništa od ovoga ne spade striktno u remont. Remont podrazumeva  novu, savremenu  komandu lifta i frekventnu regulaciju pogonskog motora kada se izbacuju table: A; B; C se modifikuje i ugrađuje se nova table D; u početnoj stanici lifta. Sama komanda lifta zavisno od performansi i naših zahteva košta od 500.000  do 1.000.000 RSD. Vrši se detaljna revizija svih zazora na pogonskoj mašini lifta, zamenjuju delovi, pužni par ili po potrebi i kompletna pogonska mažina. Tada možemo da postavljamo zahteve za signalizacijama u kabinama, van kabina, tonske signaled kada lift ulazi u stanicu i još toga. Pogonska užad i pogonska užetnjača se istroše, kada inspekcija nalaže zamenu za najduže 6 godina. Za 2 godine sve će se morati menjati i kompletan remont liftova uraditi kada će finansiranje biti prilično komplikovano.

Imali smo ponudu za remont velikog lifta za 1800.000 RSD sa najboljom komandom “Elektroniks” EF. U cenu nije bila uključena zamena pohabanih delova koju smo nedavno izvršili. Ako budemo čekali i odugovlačili doći ćemo u situaciju da će biti isključena 2 lifta zbog neophodnog remonta. Tada bi finansiranje stvarno bilo teško izvodljiovo.

Normalno ima i jeftinijih ponuda sa kineskim , turskim pa čak i makedonskim komandama.

Kada ćemo remontovati hidroforski uređaj za dotur vode na više spratove. Takođe frekventna regulacija , jedan kompenzacioni sud, komanda na zidu. Sve radi potpuno bezšumno kao  pumpe u podstanici za grejanje. Samo na uštedi utroška el. energije bi se ova investivija valorizovala za 2 godine.

Ima još pozamašnih ulaganja: antipanik svetla; autonomni sistem dojave požara, zamena kopelit stakala na vešernicama, reparacija i delimična zamena krovnog pokrivača zgrade, ne samo lima nego i krovne konstrukcije. Zamena PP stepenica-delimično. Izgradnja rampe za pristup zgradi invalidskim kolicima ili majkama sa bebama u okviru katastarske parcele zgrade.

 

Poslovi oko održavanja zgrade su obimni, skupi i nepredvidivi. ZATO UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE JESTE MENADŽER , nije zanatlija, najbolje zvanje je ekonomista ili pravnik, jer se radi o cost-benefit analizama.

Energetska sanacija zgrade, ubacivanje zgrade u “dobar” energetski razred, u cilju povećanja komercijalne vrednosti stanova, je “autorsko delo” za upravnika zgrade. To može biti jako skupo a ako je upravnik “pametan i inteligentan” može biti i jeftino  sve do gratis varijante.

Vidim da se na sednicama iscrpljujete u nadvikivanju, omalovažavanju, neprincipijelnom pravljenju beskorisnih klanova, neargumentovanom optuživanju, pljuvanju po radu poštenih i vrednih ljudi iz prošlog perioda i sl.

Neke osobe, pogotovo dame u “zrelim godinama” nađu termin na sednici da se “istresu”, oslobode uzavreleih nekonstruktivnih i ubuđalih energija, željne verbalnih duela i svađe , beskorisne, kao “žene preko plota” u svađanju na selu. Time ustvari pokazujemo da nismo u stanju da prihvatimo moderni concept uopšte življenja u višestratnicama. Malo smo putovali po normalnom svetu gde sve ovo perfektno funkcioniše. Imam utisak da ćete prosto biti iznenađeni kada budete ipak morali da prihvatite realnost.

Evo jedan standardni ključ: Za održavanje zajedničkih delova zgrade  u normalnom svetu se izdvaja od 0,5% do 1,0% od vrednosti stana godišnje.

Ako je recimo naš trosobni stan vrednosti 80.000 Eura, idemo sa 0,75%, onda je to iznos od 600 Eura godišnje odnosno 50 eura mesečno odnosno oko 6.000 RSD mesečno. Na ovaj način bi se za 150 godina dalo za održavanje kolika je sadašnja cena stana. Ovaj rok se neće nikada postići jer je vek trajanja ove zgrade 100 godina kada će biti srušena. Zgrada je potrošila tačno 1/3 resursa.

Pogledajte koliko izdvajaju Rumuni, Hrvati pa i Crnogorci, Bugari, negde oko ove cifre. Na žalost mi smo još na nivou nerazumevanja, ličnih sujeta, pametovanja, neprimerenog ponašanja po ovom pitanju, ne misleći na posledice.  Bilo je mnogo 2.600 RSD za komletno tekuće održavanje, 29 tačaka, i dva velika investiciona posla.Vidite da će minimalno izdvajanje biti skoro na tom nivou bez bilo kakvih investicija.

Treba da znamo da izdvajanja manja od minimalno propisanih povlaće sankciju za zgradu i Upravnika od 150.000 do 2.000.000 RSD. Pošto je država postavila javni interes u sferi stanovanja i održavanja, svako kršenje zakona se kažnjava od nadležne inspekcije a onda normalno plaćanje dovodi u zakonske okvire.

Obratimo pažnju na period nakon 30.06.2018.god. kada “krene puna primena zakona”

 

Početak februara 2018.god.                            Sertifikovani upravnik  R.K. br. 644