О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 21.02.2019.год. (четвртак), са почетком у 19 часова, у просторији хидростанице,  одржаће се седница Скупштине стамбене заједнице са дневним редом:

1.  Представљање новог управника Стамбене заједнице

2. Предлози неопходних Одлука  скупштине  С З

3. Предлог програма одржавања зграде за 2019.годину

4. Teкућа питања

Молим власнике посебних делова да неизоставно присуствују седници јер ће се расправљати о најважнијим питањима и великим новчаним средствима.

Нови Београд,             управник Стамбене заједнице

16.02.2019.год.                       Илић  Слободан

 

 

SKUPŠTINA STAMBENE ZAJEDNICE

Ul. Nehruova  br. 61

Broj   009/19-1

Novi  B  e  o  g  r  a  d

datum: 26.01.2019. god.

 

Skupština stambene zajednice Nehruova 61  u ul. Nehruova br. 61 u Novom Beogradu, na  sednici održanoj dana 26.01.2019. godine, sa početkom u 19.00 časova, prostom većinom glasova prisutnih članova Skupštine stambene zajednice sa pravom glasa, 62 ZA,  od  72 ukupnog broja glasova članova Skupštine sa pravom glasa,  na osnovu Čl. 42. stav 1., tačka 1. Čl. 44. stav 1. i Čl. 49. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (»Sl.glasnik RS«, br. 104/2016), donela je sledeću odluku:

 

 

                                                                     ODLUKU

 

Za Upravnika stambene zajednice Nehruova 61 u ulici Nehruova  br. 61, Novi Beograd, izabran je gospodin  ILIĆ  SLOBODAN,

JMBG __________________________________________, vlasnik stana br. 66.    

Dužnost upravnika će početi obavljati sa datumom 01.02.2019. godine, nakon isteka otkaznog roka od mesec dana privrednom društvu „Moj upravnik“ d.o.o. sa kojim je današnjim danom, Odlukom br. 008/19-1 od 26.01.2019. god. Skupština stambene zajednice  raskinula  Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Upravnik će podneti prijavu za registraciju u roku određenim Čl. 27. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (»Sl.glasnik RS«, br. 104/2016).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Sednica je završena u 20.00 časova.

U Novom Beogradu dana 26.01.2019.god.

Zapisnik je vodio Rajko Krajišnik  

 

Zapisničar                                                                                                                       predsedavajući skupštine stambene zajednice

                                                              

                                                                                                                          

___________________                                             ____________________________

/    Rajko Krajišnik             /                              /                  Beljić Zoran                  /