Nakon tri intervencije Upravnika SZ, održavalac zgrade , VU "Beograd-2" je dostavila obaveštenje i navela tačan iznos koji će plaćati vlasnici posebnih delova zgrade za mesec januar 2019.god.

Ova cifra će biti promenjena naniže  za mesece nakon januara 2020. jer će biti skinut iznos  koji obuhvata redovan servis liftova i pribavljanje certifikata za rad liftova od nadležne instirucije.

Redovan servis liftova , kao tekuće održavanje, od 01.02.2020. godine obavljače firma AS Beostan company d.o.o. koja će vršiti remont liftova, dva odmah a treći kada budemo prikupili novčana sredstva za avans u visini od 50% cene, kao što je bio slučaj i sa dva lifta koja će uskoro početi da se remontuju. Ugovor je potpisan, uzeta je menična garancija itd. Novi održavalac liftova će svakome vl.posebnog dela zgrade dostavljati svakog meseca Račun sa Nalogom za uplatu.

U prilogu je obaveštenje VU "Beograd-2".

           27.12.2019.                                                                      ADMINISTRATOR