Koliko će vlasnici posebnih delova zgrade (stanovi, posl.prostori, garaže) minimalno izvajati za tekuće održavanje, investiciono održavanje i upravljanje za zgradu u Novom Beogradu u 2018.godini.

Cifre su namerno umanjene, naročito prosečna neto zarada, tako da će stvarni iznos biti sigurno veći.

Potsetimo se da izdvajanje menje od propisanog minimalnog povlači kažnjavanje stambene zajednice.

Nakon toga sledi jedan komentar na konkretno stanje u našoj zgradi koga je obradio naš bivši upravnik zgrade koji je završio obuku za profesionalnog upravnika.

MINIMALNI ZNOSI NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE

(po odluci jedinice lokalne samouprave)

Minimalni mesečni iznosi za investiciono održavanje zgrade

2018.godina

Stan i poslovni prostor

Cio = (Cz x Kjls x Ks x Kl)/(10.000)

Cz = prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prošlu godinu (2017.)

Kjls = koeficijent jedinice lokalne samouprave, min. 1,3 (Beograd 1,6)

Ks =  koeficijent starosti zgrade (Ks = 1 za preko 30 godina)

Kl =  koeficijent za zgradu sa liftom (Kl = 1,3)

Za našu našu zgradu:

Cio = ( 65.000 x 1,6 x 1 x 1,3)/ (10.000) = 13,52 rsd/m2

Za garažu

Cio = (Cz x Kjls x Ks x Kg)/(10.000)

Kg = 0,4 (garaža)

Cio = ( 65.000 x 1,6 x 1 x 0,4)/ (10.000) = 4,16 rsd/m2

Minimalni mesečni iznosi za tekuće  održavanje zgrade

Stan i poslovni prostor

Cto = (Cz x Kjls x Kl)/(1.000)

Kjls = najmanje 6, Beograd 8

Kl = koef.zgrade sa liftom. Kl = 1,3

Cto = ( 65.000 x 8 x 1,4)/ (1.000) = 676 rsd

                                                                           

      

                                                                                                                        S. U. R.K. br. 644

Za garažu

Cto = (Cz x Kjls x Kg)/(1.000) =( 65.000 x 8 x 0,4)/ (1.000)= 208 rsd

Naknada za upravljanje

Stan i poslovni prostor

Cu = (Cz x Kjls x Kpd)/(1.000) =( 65.000 x 10 x 0,7)/ (1.000)= 455 rsd

Kjls = ne može biti manji od 8 ( Beograd 10)

Kpd = koef.posebnih delova = 0,7 za zgrade preko 30 pos.delova

Za garažu

Cu = (Cz x Kjls x Kg)/(1.000) = ( 65.000 x 10 x 0,1)/ (1.000)= 65 rsd

Kg = 0,1 za garažu i garažni box.

S I M U L A C I J E

Za  stan od 86 m2

Takuće održavanje:  naknada 676 rsd

Upravljanje: naknada 455 rsd

Investiciono održavanje: 13,52 rsd/m2 x 86 = 1.163 rsd

Svega: minimalna  mesečna izdvajanja za ovaj stan su: 676 + 455 + 1.163 = 2.294 rsd

Za stan od 67 m2

Takuće održavanje:  naknada 676 rsd

Upravljanje: naknada 455 rsd

Investiciono održavanje: 13,52 rsd/m2 x 67 = 906 rsd

Svega: minimalna  mesečna izdvajanja za ovaj stan su: 676 + 455 + 906 = 2.037 rsd                                                                             

Garaža: 13 m2

Takuće održavanje:  naknada 208 rsd

Upravljanje: naknada 65 rsd

Investiciono održavanje: 4,16 rsd/m2 x 13 = 54,08 rsd

Svega: minimalna  mesečna izdvajanja za garažu su: 208 + 65 + 54 = 327 rsd S.U.R.K. br. 644

Da li svi razumemo prethodnu računsku obradu Minimalnih izdvajanja za održavanje zgrade koja je bila postavljena na oglasnoj table zgrade? Naravno ne, niti je to neophodno. Da bi se razumelo treba imati matematičku osnovu, ići na obuku i ne štedeti trud.

Većina komšija ovo ne razume, ništa strašno, trebaju imati minimalno poverenje  u upravnika koji zna da radi ovakve i slične poslove i još puno toga, da svoje nepoverenje obuzdaju verujući kompetentnim i stručnim kontrolama koje se obavljaju, te sistemskim kontrolama koje je postavio Zakon.

U ove iznose su uključene zgrade sa jednim liftom. Za zgrade sa 3 lifta iznosi su bar 30% veći.

Npr. u opštini Surčin, koja ima prosečnu neto zaradu preko 120.000 rsd  ovi iznosi su veći za 50%, minimum.

Dalje, iz neznanja ali iz zlonamernosti se proturaju teze da su naši liftovi remontovani kada smo u dve rate platii po nekoliko stotina dinara. Ovi pojedine komšije hoće da ponište zakone fizike. Neviđena glupost i bezobrazluk tih lica.

Da jesu zahvalili bi bogu, ali nisu. Remont mašinskog uređaja podrazumeva ugradnju savremene opreme a ne zamenu dotrajale i pohabane opreme. To je za lift ugradnja procesorske sabirne komande , druge električne intalacije, oblaganje kabine rosfrajom, nova varijanta plafona kabine sa svetlom koje ne blešti, potpuno nova kabinska vrata  sa novim okvirom i motorom za pokretanje, digitalni pokazivači rada lifta i položaja u voznom oknu.. Tada liftovi praktično rade bezšumno a prestanu da rade samo kada nestane el.energije.

Više puta su na svatri lifta menjana vučna užad, kopirna užad, pogonska užetnjača, viklovan stator pogonskog motora, obrađivan rotor pogonskog motora, menjani nosaći pokretanja vrata, menjan graničnik brzine i nepovratni kontakt, labavo uže i sl. Sve je to zamena istrošenih i sigurnosnih elemenata koji su izgubili attest, delova koja je pre 4 godine  urađena po ugovoru sa VU “Beograd-2”, na svatri lifta, neki radovi su u okviru sigurnosnog sistema lifta koje je naložila inspekcija. Ništa od ovoga ne spade striktno u remont. Remont podrazumeva  novu, savremenu  komandu lifta i frekventnu regulaciju pogonskog motora kada se izbacuju table: A; B; C se modifikuje i ugrađuje se nova table D; u početnoj stanici lifta. Sama komanda lifta zavisno od performansi i naših zahteva košta od 500.000  do 1.000.000 RSD. Vrši se detaljna revizija svih zazora na pogonskoj mašini lifta, zamenjuju delovi, pužni par ili po potrebi i kompletna pogonska mažina. Tada možemo da postavljamo zahteve za signalizacijama u kabinama, van kabina, tonske signaled kada lift ulazi u stanicu i još toga. Pogonska užad i pogonska užetnjača se istroše, kada inspekcija nalaže zamenu za najduže 6 godina. Za 2 godine sve će se morati menjati i kompletan remont liftova uraditi kada će finansiranje biti prilično komplikovano.

Imali smo ponudu za remont velikog lifta za 1800.000 RSD sa najboljom komandom “Elektroniks” EF. U cenu nije bila uključena zamena pohabanih delova koju smo nedavno izvršili. Ako budemo čekali i odugovlačili doći ćemo u situaciju da će biti isključena 2 lifta zbog neophodnog remonta. Tada bi finansiranje stvarno bilo teško izvodljiovo.

Normalno ima i jeftinijih ponuda sa kineskim , turskim pa čak i makedonskim komandama.

Kada ćemo remontovati hidroforski uređaj za dotur vode na više spratove. Takođe frekventna regulacija , jedan kompenzacioni sud, komanda na zidu. Sve radi potpuno bezšumno kao  pumpe u podstanici za grejanje. Samo na uštedi utroška el. energije bi se ova investivija valorizovala za 2 godine.

Ima još pozamašnih ulaganja: antipanik svetla; autonomni sistem dojave požara, zamena kopelit stakala na vešernicama, reparacija i delimična zamena krovnog pokrivača zgrade, ne samo lima nego i krovne konstrukcije. Zamena PP stepenica-delimično. Izgradnja rampe za pristup zgradi invalidskim kolicima ili majkama sa bebama u okviru katastarske parcele zgrade.

 

Poslovi oko održavanja zgrade su obimni, skupi i nepredvidivi. ZATO UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE JESTE MENADŽER , nije zanatlija, najbolje zvanje je ekonomista ili pravnik, jer se radi o cost-benefit analizama.

Energetska sanacija zgrade, ubacivanje zgrade u “dobar” energetski razred, u cilju povećanja komercijalne vrednosti stanova, je “autorsko delo” za upravnika zgrade. To može biti jako skupo a ako je upravnik “pametan i inteligentan” može biti i jeftino  sve do gratis varijante.

Vidim da se na sednicama iscrpljujete u nadvikivanju, omalovažavanju, neprincipijelnom pravljenju beskorisnih klanova, neargumentovanom optuživanju, pljuvanju po radu poštenih i vrednih ljudi iz prošlog perioda i sl.

Neke osobe, pogotovo dame u “zrelim godinama” nađu termin na sednici da se “istresu”, oslobode uzavreleih nekonstruktivnih i ubuđalih energija, željne verbalnih duela i svađe , beskorisne, kao “žene preko plota” u svađanju na selu. Time ustvari pokazujemo da nismo u stanju da prihvatimo moderni concept uopšte življenja u višestratnicama. Malo smo putovali po normalnom svetu gde sve ovo perfektno funkcioniše. Imam utisak da ćete prosto biti iznenađeni kada budete ipak morali da prihvatite realnost.

Evo jedan standardni ključ: Za održavanje zajedničkih delova zgrade  u normalnom svetu se izdvaja od 0,5% do 1,0% od vrednosti stana godišnje.

Ako je recimo naš trosobni stan vrednosti 80.000 Eura, idemo sa 0,75%, onda je to iznos od 600 Eura godišnje odnosno 50 eura mesečno odnosno oko 6.000 RSD mesečno. Na ovaj način bi se za 150 godina dalo za održavanje kolika je sadašnja cena stana. Ovaj rok se neće nikada postići jer je vek trajanja ove zgrade 100 godina kada će biti srušena. Zgrada je potrošila tačno 1/3 resursa.

Pogledajte koliko izdvajaju Rumuni, Hrvati pa i Crnogorci, Bugari, negde oko ove cifre. Na žalost mi smo još na nivou nerazumevanja, ličnih sujeta, pametovanja, neprimerenog ponašanja po ovom pitanju, ne misleći na posledice.  Bilo je mnogo 2.600 RSD za komletno tekuće održavanje, 29 tačaka, i dva velika investiciona posla.Vidite da će minimalno izdvajanje biti skoro na tom nivou bez bilo kakvih investicija.

Treba da znamo da izdvajanja manja od minimalno propisanih povlaće sankciju za zgradu i Upravnika od 150.000 do 2.000.000 RSD. Pošto je država postavila javni interes u sferi stanovanja i održavanja, svako kršenje zakona se kažnjava od nadležne inspekcije a onda normalno plaćanje dovodi u zakonske okvire.

Obratimo pažnju na period nakon 30.06.2018.god. kada “krene puna primena zakona”

 

Početak februara 2018.god.                            Sertifikovani upravnik  R.K. br. 644 

Господин Илић осврнуо се на текст који је недавно постављен под насловом: "ЗАШТО ТРЕБА УЛАГАТИ У ОДРЖАВАНЈЕ ЗГРАДЕ"?

Једно размишлјанје јако корисно за расправу о овој теми.

"Текст је одличан али је тема за наредну фазу унапређења свести станара. Да би стигли до унапрежења својства зграде претходно треба да прихватимо да смо групни власници целе зграде и да као такви имамо права, али и озбиљне обавезе. 
Обавезе су законски регулисане и прописане, а за непоштовање обавеза следе санкције скупштини станара, а посредно и власницима станова. Санкције за непоштовање обавезе су новчане природе и могу довести до принудне наплате продајом имовине која је по правилу неупоредиво већа од неизвршених обавеза. 
Са становишта законских обавеза потпуно је небитно ко је председник скупштине, изабрано лице или принудни управник доведен са стране. Обавеуза за власнике су незаобилазне. 
Битна је разлика у томе што се минимални, прописани обим одржавања мора испунити под претњом новчаних санкција. 
Обавезе су изражене као минимални обим радова и минимални новчани износ по ставкама одржавања. 
Ово је основа са којом мора да се упозна и да је прихвати прво већина станара, да би могли некако да функционишемо, а полако и остали.
Мислим да би требало да направимо текст за сајт или нови инормативни састанак на коме би биле изнесене само законске обавезе у домену одржавања и како су оне покривене усвојеним планом. Поготову за оне који су против или се нису изјаснили. 

Следећа фаза би могла да буде сертификација за енергетску ефикасност и сличне лепе ствари". (оригинални цитат"

 

 

Ulaganje u održavanje zajedničkih delova zgrade  je: DOBITAK ili  GUBITAK  ?

Racionalno posmatrano ulaganje u ovu aktivnost- održavanje zajedničkih delova zgrade a naročito ulaganja u UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE je čisti  DOBITAK.

Radi se o najrentabilnijem ulaganju novca , rentabilnije od ulaganja u svaki drugi legalni biznis. U ovome se ogleda i intencija Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, u podeli na vrste održavanja zajedničkih delova zgrade, uvođenje pojma „Unapređenje svojstva zgrade“ i ispoljavanje javnog interesa u ovim oblastima.

Da bi se iz „laičkog posmatranja“ ulaganja u održavanje zajedničkih delova zgrade, kao ulaganja u „svačije i ničije“ i dosadašnjeg tretiranja ovog ulaganja kao „bacanje novca“ (jer se ulaže van sopstevnog stana, poslovnog prostora ili garaže), ostvarila DOBIT i ovo ulaganje smatralo najrentabilnijim odlučujuća uloga je UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE. Ovo su jasno „kao dan“ menadžersko-direktorski poslovi odnosno poslovi koji zahtevaju specifična znanja, informacije i inteligentnost  organizatora a to je sertifikovani Upravnik Stambene zajednice.

Polazeći od neumitne istine da je stanovanje i stambeni fond u RS Srbiji devastiran, neodržavan ili nepravilno održavan, sledi jedno jedino početno rešenje da se to stanje u svakoj zgradi  BAR ZAUSTAVI  od daljeg propadanja. Ovo se postiže TEKUĆIM ODRŽAVANJEM ZGRADE.

TEKUĆIM ODRŽAVANJEM ZGRADE preduzimaju se radnje radi dovođenja eksploatacije zgrade na približno projektovani nivo odnosno nivo komfora stanovanja kakav je projektovan izgradnjom objekta.

Ovo se postiže izvođenjem potrebnih radova sa ciljem sprečavanja daljeg  oštečenja  na objektu, otklanjanja već nastalih oštečenja što se postiže pregledima, servisiranjem, prepravkama i popravkama delova objekta, kao i preduzimanju zaštitnih i preventivnih radnji  radi dostizanja projektovanog kvaliteta upotrebljivosti objekta za stanovanje i biznis.

INVESTICIONIM ODRŽAVANJEM ZGRADE  cilj je izvođenjem građevinsko-zanatskih i drugih radova  na zgradi  poboljšati uslove korišćenja zgrade (podići komfor stanovanja). Ovo podrazumeva uvođenje i nove-savremenije opreme i uređaja u zgradi, određene građevinske rekonstrukcije  ili zahvati na fasadi i krovu zgrade. Važno je naglasiti da je za sve investicione radove na zgradi potrebno pribaviti GRAĐEVINSKU DOZVOLU“ ILI BAR „MALU DOZVOLU“-NEKADA JE DOVOLJNO.

Pošto je pribavljanje dozvola uvek „mukotrpan“ posao zakonodavac je veliki broj aktivnosti koje su se po ranijim Pravilnicima svrstavali u Investiciono održavanje „prebacio“ u grupu Tekuće održavanje gde ne treba dozvola odnosno Rešenje po Zakonu o planiranju i izgradnji.

Ovo je učinjeno sa ciljem da se u što kraćem roku zaustavi trend „propadanja“ stambenih i drugih zgrada, da se iste dovedu na projektovani nivo upotrebljivosti. Zbog ovoga je u 2018.godini veliki finansijski izdatak vlasnika posebnih delova zgrade na održavanje zgrade. Minimalni iznosi koje propisuje lokalna samouprava za tekuće i investiciono održavanje kao i troškove upravljanja stambenom zajednicom su za vlasnike posebnih delova zgrade ustvari „ogromni“. Ako se uključi realna cena ovih aktivnosti za konkretnu zgradu, kao što je naša, Nehruova 61, Novi Beograd, još ako se planira neki „malo skuplji investicioni posao“ vlasnici stanova plebiscitarno odbijaju, ne razumeju, privikli su se na nizak  komfor korišćenja zajedničkih delova zgrade.

Međutim, upravnik Stambene zajednice, treba uvek  da nastoji objasniti vlasnicima posebnih delova zgrade, da je ulaganje u postizanje zadovoljavajućeg tekućeg funkcionisanja zajedničkih delova zgrade i zamenama i popravkama u okviru investicionog održavanja zgrade, važno radi ostavivanja solidne osnove za buduća extraprofitabilna ulaganja u zgradi, na podizanje komercijalne vrednosti posebnih delova zgrade ( stanovi, poslovni prostori i garaže). Ova ulaganja se nazivaju: „UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE“.

Unapređenja svojstva zgrade ili dela zgrade jesu aktivnosti kojima se poboljšavaju energetska ili druga svojstva zgrade dogradnjom ili ugradnjom novih delova i sklopova, odnosno uređaja i instalacija. Posebno je interesantno pitanje energetske sanacije zgrade

Zgrade rađene posle 2012.godine rađene su prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrade i obavezan dokumenat je Elaborat energetske efikasnosti. Elaborat izrađuje inženjer za energetsku efikasnost  sa licencom za energetsku sertifikaciju zgrade. Bez ovog dokumenta nije moguće vršiti tehnčki prijem zgrade i razvrstavanje zgrade u pripadajući energetski razred i izdavanje ENERGETSKOG PASOŠA ZGRADE.

Energetski razred se iskazuje na energetskom pasošu zgrade. Zgrade se razvrstavaju u osam energetskih razreda: A+; A; B; C; D; E, F; G;

Novoizgrađene zgrade moraju imati energetski razred najmanje „C“.

Zgrade izgrađene ranijih godina, recimo blokovi na Novom Beogradu, pa i naša zgrada Nehruova 61 u 63. Bloku nema uopšte energetski razred niti energetski pasoš. Trenutnom proverom energetske efikasnosti naša zgrada ne bi dobila ni razred „G“. Ulaganje u energetsku sanaciju naše zgrade nije malo: omotač zgrade je oko 4.000  m2. Postavljanje termičkog omotača zgrade, ugradnja LED ili CFL rasvete u zajedničkim delovima zgrade, remontom liftova  i hidroforskog postrojenja na frekventnu regulaciju rada motora, preduzimanjem mera ne-tehničke  efikasnosti zgrade od strane Upravnika, koštalo ni zgradu oko 150.000 eura. Kada bi se zamenila i stolarija u posebnim delovima zgrade sa ALU ili PVC zgrada bi dobila energetski razred „C“.

Na ovaj način svaki stan u zgradi bio bi komercijalno skuplji za 10.000 do 15.000 eura. Ukupno ulaganje svakog vlasnika stana , bez sanacije stolarije u sopstvenom stanu, bilo bi 2.000 eura po stanu.

Ovo je menadžerska dobit, ulažeš 2.000 eura a dobijaš minimum 10.000 eura. To je kamatna stopa od 500%. Takava zarada se danas ne može dobiti niti u jednom legalnom biznisu.

Ako se uzme u obzir i mogućnost aplikacije zgrade na nepovratna sredstva Evropske unije za ove aktivnosti od bar 50% ,(energetska sanacija i efikasnost su jako popularne mere u EU), aktiviranje neke kreditne linije za zgradu, onda je rezultat neverovatan, fantastičan ali realan.

Ako bi se vršila masovna ugradnja nove stolarije, ALU ili PVC, vešt Upravnik bi takođe za vlasnike stanova mogao izdejstvovati rabat bar od 10%.

Znači, ulaganje u Tekuće i Investiciono održavanje zgrade, „na oko“ izgleda neobično veliko, preko 3.000 din. mesečno po stanu. Međutim to će se kasnije sve višestruko vratiti kada se pređe u fazu ulaganja u UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE, kao što je energetska efikasnost i sl. , radnje iz oblasti bezbednosnih procedura u zgradi, uređenje građeviske parcele zgrade itd.

Ovde se ogleda uloga dobrog Upravnika stambene zajednice, da obavlja inteligentno i pošteno aktivnosti koje će dovesti do višestruke isplativosti ulaganja novca. Vlasnici stanova još ne mogu da shvate da upravnik zgrade ne kosi travu oko zgrade, ne čisti sneg, ne čisti smećaru, ne istresa korpe, ne boji gelendere itd. Ovo rade firme i pojedinci kvalifikovani za te poslove. UPRAVNIK ZGRAD IMA ŠANSU DA PRAVI NOVAC ZA VLASNIKE POSEBNIH DELOVA ZGRADE. NAŽALOST U NAŠOJ ZGRADI SMO JOŠ DALEKO OD OVOG SHVATANJA. NEKIM VLASNICIMA STANOVA JE OVO SVE TEŠKO SHVATITI IZ RAZLIČITIH RAZLOGA. OBRAZOVANJE, STAROST, LIČNOST, BOLESTI, MENTALNA PASIVNOST, NERAZUMEVANJE, PODGOVARANJE OD DRUGIH ITD.

Problem su , još veći, druga grupa vlasnika posebnih delova zgrade koja je nešto u zgradi prisvojila, pregradila, zauzela, otela od drugih, želi to stanje da „cementira“, protiv je svakog Upravnika, ometa ga, olajava ga, čak mu preti kojekakvim prijavama, tužbama, manipulišu sa starim i onemoćalim vlasnicima stanova da ne pristaju na održavanje zgrade koje Upravnik predlaže. upravnik je vođen idejom da dođe u fazu sticanja profita za vlasnike stanova odnosno povećanje komercijalne vrednosti stanova i podizanje opšteg komfora stanovanja u zgradi.

ŠTA JE ALTERNATIVA?

Ukoliko vlasnici stanova ne mogu da shvate ideje upravnika, još im je u glavi „Kućni savet“ i Zbor stanara, slušaju stanare sa „sitnosopstveničkim“ interesima, bivaju izmanipulisani, ne prihvataju da ulažu u sanaciju zgrade preko Tekućeg i Investicionog održavanja da bi stvorili uslove za aktivnosti na UNAPREĐIVANJIMA SVOJSTVA ZGRADE koja donose profit, neće se nikada stići da zgrada dobije povoljan energetski razred, da se zgradi odnosno stanovima poveća komercijalna vrednost.

Vlasnici stanova će plaćati minimalne iznose za Tekuće i Investiciono održavanje koje će kod nas propisati Grad Beograd. Ovi iznosi ustvari neće biti malecki, biće na visini 80% iznosa koje im je trenutno predložio upravnik zgrade, koji iznos su odbili. Zgrada će vremenom gubiti komercijalnu vrednost, stanovi bez energetskog razreda se neće moći knjižiti u vlasništvo. Znaći da će cena stanova u zgradi permanentno opadati. Vlasnici  ovih stanova, zbog opšteg porasta troškova gradskog života, pogotovo u gradu Beogradu, kao glavnom centru Srbije, neće imati dovoljno novca da stanuju u soliterima, moraće se preseliti u prigradska naselja. Stanove će morati JEFTINO PRODAVATI jer nemaju energetski pasoš . Za nekoliko godina, stan sa pasošem „C“ (zgrada energetski sanirana)  i stan istih građevinskih perfomansi ali bez pasoša, stan sa pasošem „C“ biće skuplji za 25.000 eura. Ako su oba stana  od 80m2, starosti 30 godina, onaj sa pasošem „C“ prodaće se za 95.000 do 100.000 eura dok onaj bez energetskog razreda, dobiće 70.000 do 75.000 eura. Što znaći, kada se vlasnik stana mora i preseliti dobija daleko više novca koji će iskoristiti u svom stambenom zbrinjavanju na jeftinijoj lokaciji.

Savet vlasnicima posebnih delova zgrade:

 „ Ne odbacujte lagodno kvalitetne predloge upravnika stambene zajednice. Upravnik je prošao kvalitetnu obuku kod izvrsnih menadžera, inženjera, pravnika i ekonomista, dobro zna šta treba da radi za dobro svih. Ako ga u tome sprečite, slušate zlonamerne i sitnopohlepne ljude, pogrešićete, finansijski ćete pogrešiti. Takođe i ovi koji su od zgrade preoteli 2-4 m2 površine zajedničkog ili pomoćnog prostora zgrade nisu svesni da puno gube, da desetine hiljada eura gube terajći sertifikovanog Upravnika zgrade, da zadržavajući stanje „status quo“ umanjuju rapidno i vrednost svoje nepokretnosti i vrednost nepokretnosti svakog vlasnika u zgradi".

Razmislimo, ima još vremena, tek je Zakon stupio u „punu“ primenu. Može se ova mala „krivina“ ispraviti ako su vinovnici racionalni i elementarno razumni.

ODGOVOR NA PITANJE IZ NASLOVA JE: D O B I T K.

 

kraj decembra 2017.godine                                                                Rajko Krajišnik

U kategoriji DOKUMENTACIJA postavljen je PROGRAM ODRŽAVANJA ZGRADE, NEHRUOVA 61, NOVI BEOGRAD za 2018.godinu koji je "uzurpatorska mafija"i neprincipijelna koalicija uspela "prilično" da opstruira, da isti ne bude masovno prihvaćen a time i postane praktično neizvodljiv u 2018.godini. Rezultat te okolnosti je i podnošenje ostavke Upravnika stambene zajednice sa ciljem da se što pre nađe regularno rešenje za održavanje zgrade. 

Upravnik stambene zajednice neće ispustiti priliku da kao i svaki vlasnik posebnog dela zgrade-stana, na sednici koju bude zakazao novi upravnik stambene zajednice, iznese stav prema uzurpatorima kakav je imao i pri sastavljanju ovog programa održavanja zgrade.

Inače sam pregled stanja zgrade i izrada Izveštaja na čemu je radio sada već bivši upravnik stambene zajednice trajao je 4 dana.

Izrada i koncipiranje Programa održavanja zgrade u 2018.god. prema pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima trajao je 7 radnih dana.

Na sav ovaj trud je pljunula "UZURPATORSKA MAFIJA", proglasila upravnika stambene zajednice lopovom i okorelim kriminalcem, uspela da obrlati stare i bolesne vlasnike posebnih delova zgrade i time praktično onemogući provođenje Programa održavanja zgrade u 2018.godini i naravno što im je bilo i prioritet da "nezgodni" upravnik stambene zajednice abdicira pre isteka mandata.

kraj decembra 2017.                                              ADMINISTRATOR