Vremenska prognoza

Statistika

Ko je na mreži: 33 gostiju i nema prijavljenih članova

OBAVEŠTENJE

Posle „teških“ pregovora sa direktorom VU „Beograd-2“  rezultat je:

1.   Za sada neće biti:

-         Smanjenja obima održavanja zgrade

-         Solidarnog namirnja duga od vlasnika posebnih delova zgrade

-         Dovedene u pitanje hitne intervencije u zgradi

2.   Odmah će biti preduzeto:

-         Pokretanje prinudne naplate duga za dugovanja do 3 godine

-         Svaki dužnik će dobiti OPOMENU  za namirenje duga, kada je prinudna naplata ustvari već započeta.

-         Dužnici sa dugom od preko 3 godine su uglavnom već utuženi  i naplata će biti izvršena sudskom presudom . Podizanjem tužbe zastara duga je prekinuta.

            Dužnici imaju mogućnost odmah ili po dobijanju opomene da stupe u kontakt sa Ekonomskom službom VU „Beograd-2“ , Tadeuša Košćuška br. 9, Beograd, radi postizanja dogovora  o načinu namirenja duga.

              Sve varijante su moguće za dogovor oko izmirenja duga, sem varijante  DA SE I DALJE NE PLAĆAJU OBAVEZE  prema VU „Beograd-2“.

Novi Beograd,

26.08.2017.godine              Upravnik stambene zajednice        

                                                   Rajko Krajišnik

 

                                                                                                                                                                                           

VAŽNO UPOZORENJE

ZAPAŽENO JE DA POJEDINI STANARI ZGRADE PRILIKOM IZLASKA IZ KABINE LIFTA, PRILAZNA VRATA GURAJU,  ZAMISLITE NOGAMA IZ SVE SNAGE, UMESTO DA ISTA LAGANO POTISNU PRSTIMA RUKE.

IMAMO REGISTROVANA NAJMANJE TRI SLUČAJA (DVA GOSPODINA I JEDNA DAMA)

UMESTO DA POGLEDAJU KROZ ZASTAKLJENI OTVOR NA PRILAZNIM VRATIMA, RADI TOGA I POSTOJI, DA VRATA KOD OTVARANJA NE POVREDE ONOGA KOJI ČEKA LIFT, ISTI GURAJU VRATA NOGOM „NAPAMET“.

TAKO MOGU OZBILJNO POVREDITI LICE ISPRED LIFTA A NAROČITO BI BILO KATASTROFALNO DA TAKO POVREDE DETE ILI BEBU U KOLICIMA.

SITNICA JE ŠTO ĆE NAMIRITI ŠTETU NA LIFTU U SLUČAJU PADANJA ZATEZAČA VRATA, KIDANJA LANCA ILI DEFORMACIJE ŠARKI NA VRATIMA

POVUKLI SMO MEMORIJU SA SIGURNOSNE KAMERE U JEDNOM  LIFTU, NAJSVEŽIJI PRIMER, GDE JEDAN NAŠ, OD SVIH  UVAŽENI STANAR, „ROĐEN SLUČAJNO U BEOGRADU“, PRIMENJUJE OVAJ MANIR.

NA SREĆU NIKOGA NIJE BILO ISPRED LIFTA.

 

RAZGOVARAĆU SA JAVNIM TUŽIOCEM DA LI SE OVAKVO PONAŠANJE MOŽE KVALIFIKOVATI KAO KRIVIČNO DELO IZAZIVANJA OPŠTE OPASNOSTI SA OČITIM UMIŠLJAJEM.

Administrator sajta

OBAVEŠTENJE

Stambena zajednica je primila obradu podataka o dugovanjima prema održavaocu zgrade, VU „BEOGRAD-2“. BEOGRAD, Tadeuša Košćuška br. 9

Obrada je u formi kumulirane OPOMENE.

 Materijal je tabulir traka, formata A4, ukupne dužine 5,5 metara, odnosno 1211 zapisa.

Ukupna dugovanja Stambene zajednice nominalno su 934.752,08 RSD, dok dugovanja sa zakonskom zateznom kamatom, koja nije prikazana, nisu manja od 2.500.000 RSD.

Ukupno 47 vlasnika posebnih delova zgrade ima dugovanja prema održavaocu zgrade u visini od jedne mesečne rate do 161 mesečne rate.

Ugovor sa održavaocem zgrade potpisan je 08.02.1994. godine pod brojem 234, isti je zanovljen 14.08. 2002. godine pod brojem 3594-1.

Pošto je neplaćanje uplatnica prema održavaocu zgrade postalo masovna pojava, stekli su se uslovi iz Ugovora, da održavalac zgrade postupi na sledeći način:

-        Da smanji obim održavanja zgrade u dogovoru sa Upravnikom stambene zajednice. Npr. Da održava samo jedan lift, jednu hidroforsku pumpu, da prestane sa održavanjem el.osvetljenja i instalacija, da ne ulazi u stanove u zgradi ili neka druga kombinacija.

-        Da iskoristi pravo solidarne naplate ukupnog duga sa kamatama, od bilo koga vlasnika posebnog dela zgrade. Najjednostavnija je naplata stavljanjem zabrane  2/3 plate ili penzije sa TR, zaplenom novčane aktive na štednim ulozima, blokadom poslovnih računa vl.posebnih delova zgrade, popisom pokretne i nepokretne imovine i sl. Sve se ovo može sprovesti i nad imovinom članova domaćinstva. Nije bitno da li je vl.posebnog dela zgrade dužan ili nije dužan.

RADOVE HITNIH INTERVENCIJA NE MOŽE REDUKOVATI!

 

Lica od kojih bude na ovaj način naplaćen dug za zgradu, imaju pravo preko tzv. Regresnih tužbi pokrenuti sudske sporove sa vl.posebnih delova zgrade za koje su platili dugovanja, radi naknade štete.

Najpravedniji način je da vl. posebnih delova zgrade, koji imaju evidentna dugovanja prema održavaocu zgrade, ista namire u dogovoru sa direktorom ove ustanove i posredovanje Upravnika stambene zajednice.

Nakon konsultacija i pregovora sa direktorom VU „Beograd-2“ biće istaknuta obrada podataka o broju rata dugovanja po svakom posebnom delu zgrade.

 

Novi Beograd, 14.08.2017.godine                         upravnik Stambene zajednice

 

                                                                                                 Rajko Krajišnik

Prema privremenoj obradi podataka o naplati I rate troškova održavanja i upravljanja zgradom i Stambenom zajednicom situacija je sledeća:

Ukupno 9 vlasnika posebnih delova zgrade, ili 12,68% od ukupnog broja vlasnika posebnih delova zgrade, nije izmirilo ovu obavezu.

Rok za uplatu I rate bio je 10.07.2017.godine.

Ukupan dug je 12.075,00 RSD.

Vlasnici posebnih delova zgrade ne bi trebali smetnuti sa uma sledeće:

Država Srbija je preko Zakona o stanovanju i održavanju zgrada eksplicito izrazila javni interes  na ovom pitanju. To se eksplicitno navodi u već u  Čl. 2. Zakona.

Ovo ima za posledicu da izvršenje opstrukcije u primeni odredaba Zakona, kao što je podmirenje troškova održavanja i upravljanja zgradom, neminovno će biti sankcionisano novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 RSD i naravno prinudna naplata dugovanja sa svim troškovima izvršnog postupka po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju.

Samo izvršenje je relativno prosto jer se izvodi preko izvršitelja na osnovu verodostojne isprave.

Izvod iz Finansijskog plana Stambene zajednice sa potrebnim odlukama Skupštine Stambene zajednice već je overen kod Javnog beležnika i time je dobio svojstvo javne isprave prema Zakonu o overi prepisa, potpisa i rukopisa.

Vlasnici posebnih delova zgrade kao i zakupci posebnih delova  u javnom vlasništvu, trebali bi da znaju da nemaju nikakve šanse da "izigraju" i izbegnu ovu obavezu.

Upravnik Stambene zajednice dužan je da u roku od najduže dva meseca pokrene izvršni postupak protiv "neplatiša". Ukoliko Upravnik Stambene zajednice ne pokrene izvršni postupak, biće kažnjen od države čak do 500.000 RSD.

Razumno bi bilo da se dugovanja namire u redovnom postupku jer je izvršenje skupo i preskupo. Ukupni troškovi prinudnog izvršenja uvećavaju osnovni dug za oko 15 puta.

Stambena zajednica je već u postupku izvršenja nad dvojicom vlasnika posebnih delova zgrade na osnovu Tužbe, po starom Zakonu o održavanju stambenih zgrada. U pitanju su dve rate iz 2016.godine od ukupno oko 2.500 RSD po jednom Tuženom. Ukupni troškovi za svakog od ovo dvoje dužnika biće preko 30.000 RSD.

Da li je ovo razumno ?

Novi Beograd, sredinom avgusta, 2017.god.                             ADMINISTRATOR