Vremenska prognoza

Statistika

Ko je na mreži: 26 gostiju i nema prijavljenih članova

Na osnovu Uredbe Skupštine grada Beograda br. 24-22 od 30.novembra 2006.godine, Članom 47b, regulisano je da se voda kondenzovana u uređaju za klimatizaciju prostorija ne može nekontrolisano puštati da ističe nego se "ima vratiti u prostoriju koja se klimatizuje"

Poštovane komšije, nepridržavanje ove Uredbe pruzokuje intervenciju Komunalne inspekcije koja će doneti obavezujuće Rešenje i napraviti prijavu sudiji za prekršaje. Kazne za prekršioce su u rasponu od 5000 do 20000 dinara.

Izjašnjavanje je vršeno po odredbama članova 17. stav 2. , 3. i 4., a u vezi sa članovima 24. i 26. Zakona o održavanju stambenih zgrada.Rezultati pismenog izjašnjvanja vlasnika stanova- članova Skupštine zgrade o predlogu programa tekućeg i investicionog održavanja zgrade u 2012. godini, predloga drugih izdataka u 2012. godini i predloga Plana finansiranja troškova i rashoda u 2012. godini.


 

površina u m2

% ukupne površine

broj vl.stanova

% broja vl.stanova

ZA

4.138,00

80,54

58

81,69

PROTIV

428,00

8,33

7

9,86

NIJE GLASALO

572,00

11,13

6

8,45

U K U P N O:

5.138

100%

71

100%

 

Konstatacija:

Po oba zakonska kriterijuma konstatujem da je Skupština zgrade prihvatila program održavanja zgrade u 2012. godini, prihvatila druge rashode zgrade u 2012. godini i prihvatila Plan finansiranja troškova i izdataka za održavanje zgrade u 2012.g0dini Odluke Skupštine zgrade postale su punovažne i obavzujuće su za sve članove Skupštine zgrade sa danom izjašnjavanja 08.04.2012. godine.