Prema privremenoj obradi podataka o naplati I rate troškova održavanja i upravljanja zgradom i Stambenom zajednicom situacija je sledeća:

Ukupno 9 vlasnika posebnih delova zgrade, ili 12,68% od ukupnog broja vlasnika posebnih delova zgrade, nije izmirilo ovu obavezu.

Rok za uplatu I rate bio je 10.07.2017.godine.

Ukupan dug je 12.075,00 RSD.

Vlasnici posebnih delova zgrade ne bi trebali smetnuti sa uma sledeće:

Država Srbija je preko Zakona o stanovanju i održavanju zgrada eksplicito izrazila javni interes  na ovom pitanju. To se eksplicitno navodi u već u  Čl. 2. Zakona.

Ovo ima za posledicu da izvršenje opstrukcije u primeni odredaba Zakona, kao što je podmirenje troškova održavanja i upravljanja zgradom, neminovno će biti sankcionisano novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 RSD i naravno prinudna naplata dugovanja sa svim troškovima izvršnog postupka po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju.

Samo izvršenje je relativno prosto jer se izvodi preko izvršitelja na osnovu verodostojne isprave.

Izvod iz Finansijskog plana Stambene zajednice sa potrebnim odlukama Skupštine Stambene zajednice već je overen kod Javnog beležnika i time je dobio svojstvo javne isprave prema Zakonu o overi prepisa, potpisa i rukopisa.

Vlasnici posebnih delova zgrade kao i zakupci posebnih delova  u javnom vlasništvu, trebali bi da znaju da nemaju nikakve šanse da "izigraju" i izbegnu ovu obavezu.

Upravnik Stambene zajednice dužan je da u roku od najduže dva meseca pokrene izvršni postupak protiv "neplatiša". Ukoliko Upravnik Stambene zajednice ne pokrene izvršni postupak, biće kažnjen od države čak do 500.000 RSD.

Razumno bi bilo da se dugovanja namire u redovnom postupku jer je izvršenje skupo i preskupo. Ukupni troškovi prinudnog izvršenja uvećavaju osnovni dug za oko 15 puta.

Stambena zajednica je već u postupku izvršenja nad dvojicom vlasnika posebnih delova zgrade na osnovu Tužbe, po starom Zakonu o održavanju stambenih zgrada. U pitanju su dve rate iz 2016.godine od ukupno oko 2.500 RSD po jednom Tuženom. Ukupni troškovi za svakog od ovo dvoje dužnika biće preko 30.000 RSD.

Da li je ovo razumno ?

Novi Beograd, sredinom avgusta, 2017.god.                             ADMINISTRATOR 

 

A L A R M

Komšije, upitajmo se: „Da li smo  normalnog duševnog zdravlja“?

Koji  je razlog da od hola zgrade pravimo „smećaru“?

Nemamo pravo, Čl. 3. Tačka 28. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, da izvršimo pretvaranje dela zajedničkih prostorija zgrade u „smećaru“ kao samostalni deo zgrade. Mora se izdejstvovati  dozvola  komunalnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Prestanite, MOMENTALNO, da odlažete kućno smeće u holu zgrade.

Ukoliko nastavite sa ovom praksom postupak je sledeći:

1.           Vršiće se obrada podataka na osnovu video kontrole, povlačiti će se  memorija i isticati spisak lica koja krše Zakon, na oglasnoj tabli zgrade.

2.               Sledi  preduzimanje radnji radi izricanja novčanih kazni koje su u rasponu od 5000 din. do 150.000 din.

  Novi Beograd, 05.07.2017.godine                 upravnik Stambene zajednice

                                                                            Rajko Krajišnik                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                         

UPOZORENJE

Odlaganje kućnog smeća se vrši jedino i isključivo u kontejnere u prostoriji za odlaganje smeća.

Svako odlaganje  kućnog smeća: u korpe za papir u holu zgrade, po drugim zajedničkim delovima zgrade,  odlaganje kroz prozore i terase stanova , je direkna opstrukcija Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, na  kojem je država uspostavila javni interes. Država će sankcionisati ovakvo ponašanje novčanim kaznama u korist budžeta države. Kazne su „paprene“ i momentalno izvršne.

                                                                   Upravnik stambene zajednice

                                                                             Rajko Krajišnik

JAVNO OGLAŠAVANJE

 

Po ukazanoj permanentnoj potrebi održavanja u funkcionalnom stanju opreme i uređaja u zgradi i na temelju Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,  Stambena zajednica angažuje Izvršioca poslova (hausmajstora)  koji bi bio spreman u zgradi obavljati sledeće zadatke:

- vršiti održavanja, podešavanja i popravke brava na ulaznim vratima zgrade-na glavnom ulazu i ulazu    u nivou etaže -2,

-  vršiti podešavanja, popravke i zamenu automata za  ulazna vrata zgrade,

-  organizovati zamenu polomljenih stakala u zajedničkim delovima zgrade,

- održavati u funkcionalnom stanju zajedničko osvetljenje zgrade- unutar zgrade i ispred ulaza u  zgradu, podešavati uklopni sat.

-  popravka i zamena prekidača i tastera za svetlo u zajedničkim delovima zgrade,

- zamena i popravka automata za stubišna svetla preko održavalaca zgrade VU »Beograd-2« Beograd,

-  popravka i zamena neonskih rastera i zamena potrošenih fluo cevi 18W,

-  popravka i zamena brava na izlazima na sigurnosne stepenice zgrade,

-  popravka i zamena osvetljenja liftovskih kabina,

-  zamena faznih osigurača od 25 A za stanove na energetskim razvodima,

- pribavljanje potrebnih materijalnih sredstava kao što su: sijalice različite jačine, lampe za osverljenje, rasteri kompletni, brave, boje, prihvatnici vrata, šifratori, kamere i drugi delovi opreme u video nadzoru, topljivi osigurači različite jačine,

-  pribavljanje potrebnog materijala za održavanje higijene u zgradi,

-  manje popravke oštečenja boje  u kabinama liftova,

-  manje popravke oštečenja boje zidova zajedničkih delova u zgradi i fasadi zgrade,

-  pribavljanje potrebnih materijala za izvršenje Programa održavanja zgrade,

-  popravka, podešavanje i kontrola rada sistema za beskontaktno otvaranje vrata

-  pribavljanje i podešavanje ID TAG-ova sa šifratorom na ulazima zgrade,

-  kontrola rada interfonskog sistema zgrade,

- održavanje, podešavanje, uključivanje, isključivanje i promena režima rada video  nadzora u zgradi, preuzimanje video zapisa za ovlašćene organe države.

-   nadzire rad spremačice u zgradi, odgovara za stanje higijene u zgradi i smećari,

-   organizuje čišćenje snega ispred zgrade,

-   vrši, po potrebi,  zatvaranje vertikala vode u zgradi,

-   kontrola kompletnosti, ispravnosti i razmeštaja opreme za gašenje požara u zgradi

-   orezivanje žive ograde ispred zgrade,

-   administrira  sajt zgrade

  Matrijalna sredstva  obezbeđuje Stambena zajednica

Za izvršenje pobrojanih poslova Stambena zajednica  se obavezuje da će izvršiocu poslova plaćati paušalnu naknadu u iznosu od 2.500,00 dinara do 5-tog u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Stambena zajednica će sa Izvršiocem poslova sačiniti pismeni ugovor.

Zainteresovana lica treba da se obrate Upravniku Stambene zajednice. Prednost imaju lica iz naše zgrade.

 

Novi Beograd, 10.06.2017.god.                                                     Upravnik Stambene zajednice

                                                                                                                   Rajko Krajišnik