DANA, 23.05.2017.GODINE, NA KONSTITUTIVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE STAMBENE ZAJEDNICE, NEHRUOVA BR. 61, NOVI BEOGRAD IZABRAN JE UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE.

Upravnik je Rajko Krajišnik, član Skupštine stambene zajednice.

Isti je podneo zahtev Opštinskom organu za dobijanje uverenja.

Uverenje je stiglo. Sada idu mukotrpni poslovi oko ponovnog dobianja PIB-a i ostalih formalnosti.

Za Upravnika je glasalo 46 od ukupno 56 vlasnika stanova sa pravom glasa.

 

Stupio je na snagu PRAVILNIK o profesonalnom upravniku Stambene zajednice.

Sve je obrađeno, navedena literatura za pripremu ispita za licencu, samo sesti i učiti.

Privredna komora Srbije će organizovati obuku i polaganje ispita.

U kategoriji Dokumentacija na stranici Obaveštenja na našem sajtu postavljen je ovaj originalni dokumenat u pdf formatu.

 S R E Ć N O

Dana 05.03.2017.godine , na ovoj stranici postavljeno je važno obaveštenje:

"OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA VLASNIKA POSEBNIH DELOVA ZGRADE" a koje se odnosi na zakonsku obavezu promptnog obaveštavanja o kretanju novca na TR zgrade.

Jedan naš komšija, zakupac stana u javnoj svojini, daje sebi za pravo da po postavljenim finansijskim dokumentima  dopisuje svoja mišljenja, pogrdna imena i vrši otvoreno javno vređanje .

Inače radi se o višem oficiru u penziji, baš neverovatno da se taj čovek služi takvim prostaklukom i krajnje nedoličnim postupcima. Svestan je da ga kamera snima i sve se memoriše dok se bavi ovim prostačkim poslovima, ne obraća pažnju, prosto prkosi zakonu o javnom redu i miru.

Kada postavljeni dokumenat okiti svojim epitetima, nakon izvesnog vremena dolazi njegova supruga , cepa dokumenat i baca u korpu za otpatke. Mora se ići u banku po kopiju dokumenta i naravno platiti taksa.

Da li su ovi stanari zgrade rešili sve probleme u životu pa im je ostala na meti još,  jedino Oglasna tabla zgrade? Nema se na ovo pitanje razuman odgovor.

O B A V E Š T E N J E

U periodu od 18.04. do 21.04.2017. godine izvršeno je anketiranje vlasnika stanova u našoj zgradi na pitanje:

 Kojeg upravnika stambene zajednice biste želeli“?

 

Br. vl. stanova

Br. nedostu-pnih vl. stanova

Br. dostupn-ih vl.stan.

Br. vl.stan. koji su se izjas.

Za Našeg upravn-ika

Za prinud.upravn-ika

Za Prof.upr-avnika iz PK

Ne želi se izjasniti

broj

71

19

52

43

43

0

0

1

%

100%

26,76%

73,24%

82,69%

100%

0%

0%

irelev.

Jedan zakupac stana je imao gomilu zamerki , odbio je da se izjasni.  Glas je  irelevantan pošto zakupci ne odlučuju o upravljanju Stambenom zajednicom.

Svaki vlasnik stana ima pravo da pokrene inicijativu za sazivanje Konstitutivne sednice Skupštine stambene zajednice i izbor Upravnika Stambene zajednice.

Novi Beograd, 30.04.2017. god.           ANKETU SPROVELI

                                                                1. Branković Radmila

                                                                 2. Krnetić Đorđe 

                                                                 3. Prekajski Radmila 

A D M I N I S T R A T O R