Desilo se ....

Nekoliko stanara naše zgrade, skrenulo nam je pažnju, na svoj nezavidan položaj  u zgradi, tako što su, ključalom-vrelom vodom, tretirali zeleno rastinje u holu zgrade.

Oštečenja su nepovratna, nešto smo već uklonili a ostatak biljaka je u teškoj traumi, da li će preživeti „napad“, videćemo ubrzo.

Da li je ovakav vid protesta primeren?

 

14.04.2017.god

obaveštenje

 

Poštovani vlasnici posebnih delova zgrade,

1.  Sa današnjim danom, po sili Zakona, prestala mi je funkcija Prdsednika Skupštine zgrade, jer taj organ upravljanja po Zakonu o stanovanju ... više ne postoji. Postoji Upravnik Stambene zajednice koji u dva navrata nije izabran zbog nedostatka kvoruma.

       O ovome sam već obavestio nadležni organ lokalne samouprave.

2.  Zakupci prostorija u našoj zgradi će iznose zakupnina, u nepromenjenom iznosu, nastaviti da uplaćuju u blagajnu zgrade ili na TR zgrade br. 125-1729708-87.

       Drugi dužnici prema zgradi, neki će se tek pojaviti, svoj dug će uplatiti isključivo na TR   zgrade.

3.  Svaki vlasnik posebnog dela zgrade ima pravo da inicira Konstitutivnu sednicu Skupštine stambene zajednice ako uspe da obezbedi kvorum od 50% + 1 od ukupnog broja glasova.

      Ako se ne konstituišu organi upravljanja: Skupština stambene zajednice i Upravnik Stambene zajednice, organ lokalne samouprave nametnuće  Prinudnu upravu nad Stambenom Zajednicom i postaviti prinudnog Upravnika Stambene zajednice.

Poštovani vlasnici posebnih delova zgrade i stanari zgrade, ovim putem želim da vam se svima zahvalim na saradnji i razumevanju, sve vas srdačno pozdravljam, živi i zdravi bili.

Novi Beograd ,  30.03.2017.godine 

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE ZGRADE

                              Zoran  Beljić

PREMA ODREDBI čL. 65. STAV 2. ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE OBAVEZAN JE DA INFORMIŠE VLASNIKE POSEBNIH DELOVA ZGRADE O KRETANJU NOVCA NA TEKUĆEM RAČUNU ZGRADE.

U NAŠOJ ZGRADI JE TA ZAKONSKA ODREDBA VEĆ ZAŽIVELA.

SVAKI IZVOD BANKE KOD KOJE SE VODI NAŠ POSLOVNI RAČUN , BIĆE POSTAVLJEN NA OGLASNU TABLU ZGRADE. NA OGLASNOJ TABLI ZGRADE iZVOD ĆE OSTATI DO DOBIJANJA NOVE PROMENE-NOVOG IZVODA ALI NE DUŽE OD 3 DANA.

Početak marta 2017.                                  AMINISTRATOR

Predsednik Skuštine zgrade, zakazao je za 22.02.2017.god. ponovljenu sednicu Stambene zajednice. Kvorum je bio 24 lica sa paravom glasa. Sednici je pristupilo samo 19 lica, nije bilo kvoruma niti uslova za početak rada sednice.

Prosto fascinira količina nezainteresovanosti stanara zgrade za stanje u zgradi. Naučili su da sve bude rešeno tuđim trudom i zalaganjem. Ta vremena su iza nas.

Stambenoj zajednici će biti nametnut "profesionalni" upravnik, sa "srednjom" školicom koji će zgradu zastupati pred sudovima, bankama , osiguravajućim društvima?

Vlasnici stanova mogu i kasnije, uvek, izabrati upravnika "amatera" iz svojih redova a "profesionalca" poslati odakle je i došao.

Jedino je sigurno da će po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada biti skup život u zgradi. Za tekuće održavanje zgrade i troškove upravljanja Stambenom zajednicom trebaće mesečno svaki vlasnik posebnog dela zgrade izdvojiti ne manje od 25 Eura.. To je na godišnjem nivou oko 40.000 RSD. Ako bude investicionih poslova a biće ih sigurno, onda je to posebna mesečna uplatnica. 

Za rezervni fond zgrade, takođe posebna uplatnica.

PRVA INVESTICIJA KOJU ĆE NAPRAVITI UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE, PROFESIONALAC ILI AMATER, JE PRIBAVLJANJE MATRIČNOG ŠTAMPAČA ZA ŠTAMPANJE MESEČNO NEKOLIKO STOTINA NALOGA ZA UPLATU, OPOMENA, RAČUNA, PREDLOGA ZA PRINUDNO IZVRŠENJE I SL. MOŽE SE SOLIDAN TAKAV ŠTAMPAČ NABAVITI ZA OKO 25.000 rsd

Neka nam je bog na pomoći!

kraj februara 2017.                                           ADMINISTRATOR