O B J A Š N J E N J E

Video zapisi sa kamera  u zgradi se memorišu i čuvaju 6 meseci.

Pregledanje memorije spada u TZV. obradu podataka koju može vršiti samo i jedino predsednik Skupštine zgrade kao„RUKOVLAC“ PODACIMA.

Zapise sa video kamera mogu dobiti samo i jedino: POLICIJA, TUŽILAC, SUD, BIA, VOA, VBA  i niko više.

STANARI  NE MOGU DIREKTNO PREGLEDATI ZAPISE.

IMAMO  PRIJAVU DA SU KRŠENA PRAVA DETETA OD STRANE JEDNOG STANARA ZGRADE - NAVODNO JE ISTI PRIMORAO DECU DA NAPUSTE LIFT BR. 2.

Predsednik zgrade je pregledao snimak sa kamere i ustanovio da je  13.02.2017.god. u 15.27 sati u liftu bilo četvoro dece (tri devojčice i jedan dečak), uzrasta do deset godina  i još dva punoletna lica različitog pola koja nisu u srodstvu.

Detaljnim pregledom, zumiranjem kamere, usporavanjem, itd. nije ustanovljeno da je nad decom vršeno nasilje. Obavljen je razgovor sa ženskom punoletnom osobom kao svedokom koja takođe nije potvrdila  da su kršena prava deteta.

Porodica jedne prisutne devojčice   traži da im se identifikuje  muška osoba koja je navodno kršila zakon, radi ličnog razračuna.

Predsednik Skupštine zgrade, kao rukovalac podacima, nema pravo da im daje te podatke.

Porodica ima pravo slučaj prijaviti policiji ili tužilaštvu koje će u postupku istrage preuzeti od RUKOVAOCA podacima memoriju.

RUKOVALAC PODACIMA BI VEĆ SAM PODNEO PRIJAVU DA JE BIO UVEREN DA SU DECA ZLOSTAVLJANA.

Stanari NE MOGU tražiti od rukovaoca podacima da ih snabdeva podacima da bi se oni u zgradi razračunavali.

STANARI ZGRADE MOGU TRAŽITI DA RUKOVALAC PODACIMA USTANOVI DA LI JE ODREĐENI DOGAĐAJ REGISTROVAN, DOBIĆE ODGOVOR. SVE DRUGE RADNJE OBAVLJAJU NADLEŽNI ORGANI.

Direktni prenos sa kamera na TV po stanovima je KRAJNJE PRAVNO PROBLEMATIČAN. POVERENIK ZA INFORMACIJE RS JE PRE VIŠE OD 4 GODINE NAS NA TO UPOZORIO.

N. Beograd, 15.02.2017.god.                   rukovalac podacima

 

                                                                         Beljić Zoran

Pokušaj sadašnjeg predsednika Skupštine zgrade da izvrši konstituisanje Stambene zajednice nije uspeo. Nije bilo kvoruma. Potrebno je bilo prisustvo 37 vlasnika posebnih delova zgrade a na sednicu je pristupilo samo 18 vlasnika posebnih delova zgrade.

Po zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, zakazeće se "ponovljena" sednica, najverovatnije za datum 22.02.2017. godine u 18. časova.

Na ponovljenoj sednici kvorum je 1/3 od ukupnog broja glasova a to je 24 prisutna člana sa pravom glasa.

Poziv za sednicu biće istaknut na Oglasnoj tabli zgrade u zakonskom roku.

N.Beograd, 12.02.2017.god.                                    ADMINISTRACIJA SAJTA

P o z i v
 
Dana  12.02.2017.god. (NEDELJA), sa početkom u 18.00 časova, održaće se sednica Skupštine zgrade sa sledećim dnevnim redom:
 
1. Podnošenje Izveštaja o realizaciji Programa održavanja     zgrade u   2016.godini.
2.        Konstituisanje stambene zajednice, Skupštine Stambene zajednice, Izbor upravnika stambene zajednice, Formiranje odbora, komisija i drugih tela Stambene zajednice. Donošenje relevantnih Odluka Skupštine stambene zajednice.
3.                          Tekuća pitanja
 
Sednica će se održati u prostoriji hidro stanice, etaža -2., prostorija  br. 2
 Molim vlasnike stanova da neizostavno prisustvuju sednici jer će se   odlučivati o vrlo važnim pitanjima.
 

     Novi Beograd,        predsednik Skupštine zgrade

         01.02.2017.god.                                             Zoran Beljić

 

 

Zima u Nehruovoj, -13 stepeni Celzijusovih, grejanje super, ugodan doživljaj pogleda kroz prozor na našu raskrsnicu.

11.01.2017. godine,

Snimio ADMINISTRATOR sajta