Vremenska prognoza

Statistika

Ko je na mreži: 16 gostiju i nema prijavljenih članova

Ulaganje u održavanje zajedničkih delova zgrade  je: DOBITAK ili  GUBITAK  ?

Racionalno posmatrano ulaganje u ovu aktivnost- održavanje zajedničkih delova zgrade a naročito ulaganja u UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE je čisti  DOBITAK.

Radi se o najrentabilnijem ulaganju novca , rentabilnije od ulaganja u svaki drugi legalni biznis. U ovome se ogleda i intencija Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, u podeli na vrste održavanja zajedničkih delova zgrade, uvođenje pojma „Unapređenje svojstva zgrade“ i ispoljavanje javnog interesa u ovim oblastima.

Da bi se iz „laičkog posmatranja“ ulaganja u održavanje zajedničkih delova zgrade, kao ulaganja u „svačije i ničije“ i dosadašnjeg tretiranja ovog ulaganja kao „bacanje novca“ (jer se ulaže van sopstevnog stana, poslovnog prostora ili garaže), ostvarila DOBIT i ovo ulaganje smatralo najrentabilnijim odlučujuća uloga je UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE. Ovo su jasno „kao dan“ menadžersko-direktorski poslovi odnosno poslovi koji zahtevaju specifična znanja, informacije i inteligentnost  organizatora a to je sertifikovani Upravnik Stambene zajednice.

Polazeći od neumitne istine da je stanovanje i stambeni fond u RS Srbiji devastiran, neodržavan ili nepravilno održavan, sledi jedno jedino početno rešenje da se to stanje u svakoj zgradi  BAR ZAUSTAVI  od daljeg propadanja. Ovo se postiže TEKUĆIM ODRŽAVANJEM ZGRADE.

TEKUĆIM ODRŽAVANJEM ZGRADE preduzimaju se radnje radi dovođenja eksploatacije zgrade na približno projektovani nivo odnosno nivo komfora stanovanja kakav je projektovan izgradnjom objekta.

Ovo se postiže izvođenjem potrebnih radova sa ciljem sprečavanja daljeg  oštečenja  na objektu, otklanjanja već nastalih oštečenja što se postiže pregledima, servisiranjem, prepravkama i popravkama delova objekta, kao i preduzimanju zaštitnih i preventivnih radnji  radi dostizanja projektovanog kvaliteta upotrebljivosti objekta za stanovanje i biznis.

INVESTICIONIM ODRŽAVANJEM ZGRADE  cilj je izvođenjem građevinsko-zanatskih i drugih radova  na zgradi  poboljšati uslove korišćenja zgrade (podići komfor stanovanja). Ovo podrazumeva uvođenje i nove-savremenije opreme i uređaja u zgradi, određene građevinske rekonstrukcije  ili zahvati na fasadi i krovu zgrade. Važno je naglasiti da je za sve investicione radove na zgradi potrebno pribaviti GRAĐEVINSKU DOZVOLU“ ILI BAR „MALU DOZVOLU“-NEKADA JE DOVOLJNO.

Pošto je pribavljanje dozvola uvek „mukotrpan“ posao zakonodavac je veliki broj aktivnosti koje su se po ranijim Pravilnicima svrstavali u Investiciono održavanje „prebacio“ u grupu Tekuće održavanje gde ne treba dozvola odnosno Rešenje po Zakonu o planiranju i izgradnji.

Ovo je učinjeno sa ciljem da se u što kraćem roku zaustavi trend „propadanja“ stambenih i drugih zgrada, da se iste dovedu na projektovani nivo upotrebljivosti. Zbog ovoga je u 2018.godini veliki finansijski izdatak vlasnika posebnih delova zgrade na održavanje zgrade. Minimalni iznosi koje propisuje lokalna samouprava za tekuće i investiciono održavanje kao i troškove upravljanja stambenom zajednicom su za vlasnike posebnih delova zgrade ustvari „ogromni“. Ako se uključi realna cena ovih aktivnosti za konkretnu zgradu, kao što je naša, Nehruova 61, Novi Beograd, još ako se planira neki „malo skuplji investicioni posao“ vlasnici stanova plebiscitarno odbijaju, ne razumeju, privikli su se na nizak  komfor korišćenja zajedničkih delova zgrade.

Međutim, upravnik Stambene zajednice, treba uvek  da nastoji objasniti vlasnicima posebnih delova zgrade, da je ulaganje u postizanje zadovoljavajućeg tekućeg funkcionisanja zajedničkih delova zgrade i zamenama i popravkama u okviru investicionog održavanja zgrade, važno radi ostavivanja solidne osnove za buduća extraprofitabilna ulaganja u zgradi, na podizanje komercijalne vrednosti posebnih delova zgrade ( stanovi, poslovni prostori i garaže). Ova ulaganja se nazivaju: „UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE“.

Unapređenja svojstva zgrade ili dela zgrade jesu aktivnosti kojima se poboljšavaju energetska ili druga svojstva zgrade dogradnjom ili ugradnjom novih delova i sklopova, odnosno uređaja i instalacija. Posebno je interesantno pitanje energetske sanacije zgrade

Zgrade rađene posle 2012.godine rađene su prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrade i obavezan dokumenat je Elaborat energetske efikasnosti. Elaborat izrađuje inženjer za energetsku efikasnost  sa licencom za energetsku sertifikaciju zgrade. Bez ovog dokumenta nije moguće vršiti tehnčki prijem zgrade i razvrstavanje zgrade u pripadajući energetski razred i izdavanje ENERGETSKOG PASOŠA ZGRADE.

Energetski razred se iskazuje na energetskom pasošu zgrade. Zgrade se razvrstavaju u osam energetskih razreda: A+; A; B; C; D; E, F; G;

Novoizgrađene zgrade moraju imati energetski razred najmanje „C“.

Zgrade izgrađene ranijih godina, recimo blokovi na Novom Beogradu, pa i naša zgrada Nehruova 61 u 63. Bloku nema uopšte energetski razred niti energetski pasoš. Trenutnom proverom energetske efikasnosti naša zgrada ne bi dobila ni razred „G“. Ulaganje u energetsku sanaciju naše zgrade nije malo: omotač zgrade je oko 4.000  m2. Postavljanje termičkog omotača zgrade, ugradnja LED ili CFL rasvete u zajedničkim delovima zgrade, remontom liftova  i hidroforskog postrojenja na frekventnu regulaciju rada motora, preduzimanjem mera ne-tehničke  efikasnosti zgrade od strane Upravnika, koštalo ni zgradu oko 150.000 eura. Kada bi se zamenila i stolarija u posebnim delovima zgrade sa ALU ili PVC zgrada bi dobila energetski razred „C“.

Na ovaj način svaki stan u zgradi bio bi komercijalno skuplji za 10.000 do 15.000 eura. Ukupno ulaganje svakog vlasnika stana , bez sanacije stolarije u sopstvenom stanu, bilo bi 2.000 eura po stanu.

Ovo je menadžerska dobit, ulažeš 2.000 eura a dobijaš minimum 10.000 eura. To je kamatna stopa od 500%. Takava zarada se danas ne može dobiti niti u jednom legalnom biznisu.

Ako se uzme u obzir i mogućnost aplikacije zgrade na nepovratna sredstva Evropske unije za ove aktivnosti od bar 50% ,(energetska sanacija i efikasnost su jako popularne mere u EU), aktiviranje neke kreditne linije za zgradu, onda je rezultat neverovatan, fantastičan ali realan.

Ako bi se vršila masovna ugradnja nove stolarije, ALU ili PVC, vešt Upravnik bi takođe za vlasnike stanova mogao izdejstvovati rabat bar od 10%.

Znači, ulaganje u Tekuće i Investiciono održavanje zgrade, „na oko“ izgleda neobično veliko, preko 3.000 din. mesečno po stanu. Međutim to će se kasnije sve višestruko vratiti kada se pređe u fazu ulaganja u UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE, kao što je energetska efikasnost i sl. , radnje iz oblasti bezbednosnih procedura u zgradi, uređenje građeviske parcele zgrade itd.

Ovde se ogleda uloga dobrog Upravnika stambene zajednice, da obavlja inteligentno i pošteno aktivnosti koje će dovesti do višestruke isplativosti ulaganja novca. Vlasnici stanova još ne mogu da shvate da upravnik zgrade ne kosi travu oko zgrade, ne čisti sneg, ne čisti smećaru, ne istresa korpe, ne boji gelendere itd. Ovo rade firme i pojedinci kvalifikovani za te poslove. UPRAVNIK ZGRAD IMA ŠANSU DA PRAVI NOVAC ZA VLASNIKE POSEBNIH DELOVA ZGRADE. NAŽALOST U NAŠOJ ZGRADI SMO JOŠ DALEKO OD OVOG SHVATANJA. NEKIM VLASNICIMA STANOVA JE OVO SVE TEŠKO SHVATITI IZ RAZLIČITIH RAZLOGA. OBRAZOVANJE, STAROST, LIČNOST, BOLESTI, MENTALNA PASIVNOST, NERAZUMEVANJE, PODGOVARANJE OD DRUGIH ITD.

Problem su , još veći, druga grupa vlasnika posebnih delova zgrade koja je nešto u zgradi prisvojila, pregradila, zauzela, otela od drugih, želi to stanje da „cementira“, protiv je svakog Upravnika, ometa ga, olajava ga, čak mu preti kojekakvim prijavama, tužbama, manipulišu sa starim i onemoćalim vlasnicima stanova da ne pristaju na održavanje zgrade koje Upravnik predlaže. upravnik je vođen idejom da dođe u fazu sticanja profita za vlasnike stanova odnosno povećanje komercijalne vrednosti stanova i podizanje opšteg komfora stanovanja u zgradi.

ŠTA JE ALTERNATIVA?

Ukoliko vlasnici stanova ne mogu da shvate ideje upravnika, još im je u glavi „Kućni savet“ i Zbor stanara, slušaju stanare sa „sitnosopstveničkim“ interesima, bivaju izmanipulisani, ne prihvataju da ulažu u sanaciju zgrade preko Tekućeg i Investicionog održavanja da bi stvorili uslove za aktivnosti na UNAPREĐIVANJIMA SVOJSTVA ZGRADE koja donose profit, neće se nikada stići da zgrada dobije povoljan energetski razred, da se zgradi odnosno stanovima poveća komercijalna vrednost.

Vlasnici stanova će plaćati minimalne iznose za Tekuće i Investiciono održavanje koje će kod nas propisati Grad Beograd. Ovi iznosi ustvari neće biti malecki, biće na visini 80% iznosa koje im je trenutno predložio upravnik zgrade, koji iznos su odbili. Zgrada će vremenom gubiti komercijalnu vrednost, stanovi bez energetskog razreda se neće moći knjižiti u vlasništvo. Znaći da će cena stanova u zgradi permanentno opadati. Vlasnici  ovih stanova, zbog opšteg porasta troškova gradskog života, pogotovo u gradu Beogradu, kao glavnom centru Srbije, neće imati dovoljno novca da stanuju u soliterima, moraće se preseliti u prigradska naselja. Stanove će morati JEFTINO PRODAVATI jer nemaju energetski pasoš . Za nekoliko godina, stan sa pasošem „C“ (zgrada energetski sanirana)  i stan istih građevinskih perfomansi ali bez pasoša, stan sa pasošem „C“ biće skuplji za 25.000 eura. Ako su oba stana  od 80m2, starosti 30 godina, onaj sa pasošem „C“ prodaće se za 95.000 do 100.000 eura dok onaj bez energetskog razreda, dobiće 70.000 do 75.000 eura. Što znaći, kada se vlasnik stana mora i preseliti dobija daleko više novca koji će iskoristiti u svom stambenom zbrinjavanju na jeftinijoj lokaciji.

Savet vlasnicima posebnih delova zgrade:

 „ Ne odbacujte lagodno kvalitetne predloge upravnika stambene zajednice. Upravnik je prošao kvalitetnu obuku kod izvrsnih menadžera, inženjera, pravnika i ekonomista, dobro zna šta treba da radi za dobro svih. Ako ga u tome sprečite, slušate zlonamerne i sitnopohlepne ljude, pogrešićete, finansijski ćete pogrešiti. Takođe i ovi koji su od zgrade preoteli 2-4 m2 površine zajedničkog ili pomoćnog prostora zgrade nisu svesni da puno gube, da desetine hiljada eura gube terajći sertifikovanog Upravnika zgrade, da zadržavajući stanje „status quo“ umanjuju rapidno i vrednost svoje nepokretnosti i vrednost nepokretnosti svakog vlasnika u zgradi".

Razmislimo, ima još vremena, tek je Zakon stupio u „punu“ primenu. Može se ova mala „krivina“ ispraviti ako su vinovnici racionalni i elementarno razumni.

ODGOVOR NA PITANJE IZ NASLOVA JE: D O B I T K.

 

kraj decembra 2017.godine                                                                Rajko Krajišnik

U kategoriji DOKUMENTACIJA postavljen je PROGRAM ODRŽAVANJA ZGRADE, NEHRUOVA 61, NOVI BEOGRAD za 2018.godinu koji je "uzurpatorska mafija"i neprincipijelna koalicija uspela "prilično" da opstruira, da isti ne bude masovno prihvaćen a time i postane praktično neizvodljiv u 2018.godini. Rezultat te okolnosti je i podnošenje ostavke Upravnika stambene zajednice sa ciljem da se što pre nađe regularno rešenje za održavanje zgrade. 

Upravnik stambene zajednice neće ispustiti priliku da kao i svaki vlasnik posebnog dela zgrade-stana, na sednici koju bude zakazao novi upravnik stambene zajednice, iznese stav prema uzurpatorima kakav je imao i pri sastavljanju ovog programa održavanja zgrade.

Inače sam pregled stanja zgrade i izrada Izveštaja na čemu je radio sada već bivši upravnik stambene zajednice trajao je 4 dana.

Izrada i koncipiranje Programa održavanja zgrade u 2018.god. prema pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima trajao je 7 radnih dana.

Na sav ovaj trud je pljunula "UZURPATORSKA MAFIJA", proglasila upravnika stambene zajednice lopovom i okorelim kriminalcem, uspela da obrlati stare i bolesne vlasnke posebnih delova zgrade i time praktično onemogući provođenje Programa održavanja zgrade u 2018.godini i naravno što im je bilo i prioritet da "nezgodni" upravnik stambene zajednice abdicira pre isteka mandata.

kraj decembra 2017.                                              ADMINISTRATOR

REZULTATI PISMENOG IZJAŠNJAVANJA VLASNIKA POSEBNIH DELOVA ZGRADE O PROGRAMU ODRŽAVANJA ZGRADE ZA  2018.godinu

 

GLAS

BROJ GLASOVA

PROCENAT GLASOVA

ODLUKA

ZA

38

55,88%

PROGRAM ODRŽAVANJA ZGRADE U 2018.GOD. SE PRIHVATA PROSTOM VEĆINOM

PROTIV

14

20,59%

U statusu „NEDOSTUPAN“.

5

7,35%

NIJE GLASALO

15

16,18%

UKUPNO

72

100%

Masovna pojava u našoj zgradi je da vlasnici stanova  „prisvajaju“ zajedničke delove zgrade kao i pomoćne prostore zgrade i faktički iste stavljaju u svoj pravni posed odnosno uspostavljaju antipravnu državinu nad nepokretnostima.

Vlasnici posebnih delova zgrade (stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta i garažni boksovi) trebali bi da znaju da je sa pravne strane nad ovim Zajedničkim delovima zgrade uspostavljena ZAJEDNIČKA NEDELJIVA SVOJINA, pripada svakom vlasniku posebnog dela zgrade idealni deo u procentu učešća broja posebnih delova koji su u ličnom pravu svojine u ukupnom broju svih posebnih delova u zgradi. Npr. Neposredni prostor ispred ulaza u stan ili poslovni prostor u gabaritu zgrade nije u vlasništvu  lica koje je vlasnik stana ili poslovnog prostora nego je zajednička svojina svih 76 vlasnika posebnih delova zgrade , u našem slučaju.

Pomoćni prostor jeste prostor koji se nalazi izvan stana ili poslovnog prostora i u funkciji je tih posebnih delova zgrade (ostava, podrum, tavan, šupa, toalet i sl.); Na svakom spratu naše zgrade nalazi se ostava kao pomoćni prostor zgrade koji je zajednička svojina 4 stana na svakom spratu. Površina ovog pomoćnog prostora je 2,6 m2. Preko polovine ovih pomoćnih prostora je uzurpirano od strane vlasnika stanova na „dvosobnoj vertikali“, kao neposredno najbližih ovim prostorima. Jedan od ovih pomoćnih prostora je „zauzet“ bolje reći preotet od strane jednog vlasnika trosobnog stana. Novi vlasnici ovog prostora ili bolje rečeno uzurpatori su uglavnom ( ne svi) zazidali vrata ovog prostora sa strane spratnog hodnika, otvorili su vrata iz svog dvosobnog stana u ovaj prostor i tako ovaj pomoćni prostor zgrade pretvorili u posebni deo zgrade, odnosno promenili su proporciju posebnih delova zgrade u odnosu na ostale delove zgrade. Izvršili su tzv. PRETVARANJE i PRIPAJANJE, ŠTO JE ZAKONOM DOZVOLJENO U POSTUPKU RASPOLAGANJA , ALI JE NEOPHODNO PRIBAVITI PISMENU 100% SAGLASNOST VLASNIKA POSEBNIH DELOVA ZGRADE NA TOM SPRATU (KAO SUVLASNIKA PROSTORA) I NARAVNO PRIBAVITI DOZVOLU PO ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI. Naravno da ovi „uzurpatori“ nisu ništa od ovog pribavili, prosto su ove pomoćne prostore zaposeli po principu prećutnog odobrenja komšija na spratu po principu „da se ne zameraju“. Ovi prećutni darivaoci ne propuštaju nikada priliku da upravniku zgrade upute zahtev za povraćaj prostora u zajedničku svojinu odnosno susvojinu a sami nemaju hrabrosti da kod nadležnih inspekcija (komunalna i građevinska) pokrenu ovo pitanje.

Takođe , pojedini vlasnici stanova na strani severo-zapad, „trosobna“ vertikala su pregradili zajednički hodnik zgrade i na taj način uzurpirali 3.60 m2 zajedničkih delova zgrade i pretvorili u posebni deo zgrade odnosno pripojili stanu. Na ova način su zakrčili pristup PP opremi u zgradi. Apsolutno slično kao i u situaciji pripajanja i pretvaranja pomoćnog prostora na spratu u posebni deo, odnosno u stambenu površinu. Takođe ostali vlasnici stanova na tom spratu ne reaguju prema uzurpatorima nego gunđaju između sebe ili traže pomoć od Upravnika stambene zajednice umesto da traže pomoć od nadležnih inspekcija i sudova.

U oba slučaja uzupacije odnosno bespravnog PRETVARANJA I PRIPAJANJA uzurpatori su prisvojili i jednu fazu naizmenične struje od 10A, koja se registruje na brojili zajedničke potrošnje zgrade i na taj način permanentno „kradu struju“ ostalim vlasnicima stanova.

Upravnik stambene zajednici nema u ovlašćenjima i obavezama za zadatak da proverava stanje vlasništva nekretnina koje su u posedu stanara (uvidom u katastar nepokretnosti), to ra- de druge službe u lokalnoj samoupravi i Republici.

Upravnik stambene zajednici vrši popis FAKTIČKOG STANJA  odnosno identifikuje fizičke karakterisrike nekretnine (m2) i utvrđuje identitet „faktičkog vlasnika-korisnika nekretinine“ ne ulazeći u stanje u katastru nepokretnosti kao javnoj ispravi odnosno javnoj bazi podataka.

Kod raspodele finansijskih obaveza na vlasnike posebnih delova zgrade kada je u pitanju Investiciono održavanje zgrade odnosno alimentiranje Rezervnog fonda zgrade i  obaveza po pitanju Unapređenja svojstva zgrade odnosno povećanje njene komercijalne vrednosti,(uglavnom preko energetske sanacije zgrade odnosno dobijanje što boljeg Energetskog pasoša za zgradu), upravnik stambene zajednice uzima u obzir i sve „uzurpirane“ prostore koji su pripojedi stanovima i shodno Pravilniku povećava se obaveza „uzurpatora“ u odnosu na vl.stanova koji nisu uzurpirali pomoćni prostor ili zajednički prostor zgrade.

Ovo sam lično najavio svim „uzurpatorima“, i u Programu održavanja zgrade za 2018.god. sam tako i obradio. „Uzurpatori“, vlasnici dvosobnih stanova bi plaćali 58 RSD mesećno više od vl.dvosobnih stanova koji nisu uzurpirali ova pomoćni prostor. „Uzurpatori“ dela hodnika ispred „trosobne“ vertikale plaćali bi 81 RSD mesečno više u odnosu na druge vlasnike trosobnih stanova na tom spratu.

Naravno da ljudskoj pohlepi nema kraja, te su uzurpatori vrebali priliku da proizvedu stanje kada će se ovaj „nezgodni“ Upravnik stambene zajednice povući i ostaće im u džepu 58 odnosno 81 dinar.

Odmah su krenuli na posao oštečivanja zajedničkih delova zgrade, na mestima koja nisu pokrivena video kontrolom, kao što su plafonjere, sijalice i grla ispred šupa, vetrobranska vrata na tehničkom ulazu zgrade, parkiranjem automobila da se spreći odnošenje smeća iz smećare, devastacija reklamnog panoa u velikom liftu, lupanje taster prekidača na zajedničkim stepenicama zgrade, lomljenje brava na vratima PP izlaza, zatrpavanja PP stepenica, odlaganje kućnog smeća u korpe „papiruše“ u holu zgrade, namerno otkočivanje automata vrata da ista lupaju „iz sve snage“, izbacivanje sadržaja kućnih sandučića po holu zgrade, pljuvanje po dokumentima na oglasnoj tabli zgrade, pisanje „poruka“ Upravniku zgrade na dokumentima na oglasnoj tabli zgrade itd itd.

Upravnik zgrade je krenuo u sanaciju, isti dan je sva oštećenja sanirao i prostore zgrade dovodio u optimalno stanje. Kada su UZURPATORI videli da ovaj način „pritiska“ na Upravnika zgrade ne daje rezultat krenuli su na viši nivo „pritiska“. Najmanje dvojica uzurpatora su sklopila plan da upravniku zadaju „završni udarac“ na ponovljenoj sednici Skupštine zgrade tako što će jedan permanentno ometati rad sednice, puštati tonove sa mobilnog telefona, podrigivati, podsmevati se, dobacivati, skakati, galamiti, postavljati nesuvisla pitanja, kreveljiti se, ometati upravnika da iznese inače obiman Program održavanja zgrade. Drugi „Uzurpator“ je u međuvremenu potpuno skinuo prihvatnik za vetrobranska vrata na teh.ulazu zgrade, iskrivio gornju šarku, vrata će se ubrzo sušiti i svakih 5 minuta je zvao mob.telefonom kolegu uzurpatora u sali, koji je tada prvo pustio da telefon zvoni do kraja a onda se „izvlačio“ iz sale, sastajao se sa „izvođačem“ radova ispred sale, dobijao instrukcije i onda se vračao u salu. Naravno odmah je bez ikakvog reda i rezona pokretao nekakva bezvezna pitanja, prekidao tok sednice, pravio sve prisutne budalama, prosto se sileđijski ponašao. Dobar deo prisutnih je krenuo da napušta sednicu, nestalo je kvoruma za rad a posebno odlučivanje i sednica je morala biti prekinuta.

Kada su uvideli da su „provaljeni“ da upravnik stambene zajednice neće da odstupi tražili su novu priliku.

Prilika im se ukazala 27.12.2017. god. kada je Upravnik rešio da prosto anketira vlasnike stanova na okolnost prihvatanja ili odbacivanja Programa održavanja zgrade u 2018.godini, sve u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Isti UZURPATORI  su, da bi sačuvali po 58 odnosno 81 RSD mesečno krenuli da starim i iznemoglim osobama i invalidima u zgradi „predočavaju“ kako upravnik stamben zajednice, inače "ortodoksni lopov i kriminalac", želi prosto da ih popljačka, da im uzima mesečno novac i troši sa svojim „pajtašima“, navodno dvojica su bila u komisiji. Pošto u zgradi imamo 30 lica starosti preko 70 godina, različitog pola, obrazovanja i zdravstvenog stanja, uzurpatorima nije bilo teško da ih „obrlate“, da ih ubede da treba da odbiju Program održavanja zgrade kada će se upravnik po sili zakona povući jer ne može da upravlja stambenom zajednicom bez Programa.

Međutim, na iznenađenje „uzurpatora“ većina vl.stanova je podržala program održavanja zgrade u 2018.godini, njih 38 je glasalo ZA, ukupan broj glasova je bio 68 jer se 5 vlasnika stanova nalazi u kategoriji „NEDOSTUPAN“ (prema Zakonu), tako da je program dobio podršku od 55,88%. Protiv je bilo 14 vlasnika stanova ili 20,59%. Jedan od uzurpatora je , videvši da „igra“ neće proći čak došao kod anketara, člana komisije, te precrtao svoj potpis i još potpise više lica, vl. stanova što je nezabeleženo u demokratskom svetu. Isti je pozvao telefonom upravnika stambene zajednice, nazvavši ga lopovom, prevarantom, budalom i sl. Sve u lice upravniku, pretio krivčnim prijavama, izmišljao odredbe zakona bez veze, tražio da upravnik položi 10.000 eura kao garanciju zgradi što je sasvim nakaradno tumaćenje odredbe zakona gde se reguliše polisa osiguranja za Profesionalnog upravnika. Govorio je da su liftovi nedavno remontovani, kakav opet remont, kakva popravka krova zgrade 10 puta, sve čiste nebuloze i zlonamernosti.

Upravnik stambene zajednice je podneo ostavku, ne pod pritiskom UZURPATORSKE MAFIJE, nego pred činjenicom da Program održavanja zgrade nema masovnu podršku, bar 80% vlasnika posebnih delova zgrade, da bi bio veliki broj vlasnika koji ne bi ispunjavao obaveze prema zgradi, da bi morala biti pokrenuta masa izvršnih postupaka na osnovu verodostojne isprave, da bi se sva energija na to usmerila, da bi bila angažovana ozbiljna finansijska sredstva , te da bi Program održavanja zgrade dožao u drugi plan i zbog slabog priliva novca.

Vlasnici posebnih delova zgrade, koji su bili izmanipulisani od strane UZURPATORSKE MAFIJE, ZA PIŠLJIVIH 58 ODNOSNO 81 DINAR MESEČNO, NISU NI SVESNI ČEMU SU SVE IZLOŽENI. Proći će dosta vremena dok se ne uspostavi redovno stanje u zgradi izborom Upravnika, Profesionalnog upravnika ili uvođenjem prinudne uprave nad zgradom. Koliko će se novca izgubiti od izostalih zakupnina, takođe zbog izostanka povećanja zakupnna, na šta će zgrada ličiti za 6 meseci, na stambenu zgradu ili bunker, kakva je nekada izledala, pre recimo 15 do 20 godina.

Mesečna davanja za Program održavanja koji će biti tada napravljen biće veća , jer će vreme biti kraće za prikupljanje novca recimo u Rezervni fond da bi se moglo krenuti sa investicijama i dati avans bar 50%, a posle će uslediti dodatne uplatnice , mesečne, za ostatak duga izvođaču radova. Profesionalni upravnik možda da posegne i za kreditnom podrškom Stambenoj zajednici ako ne bude ima novca na TR stambene zajednice. Neće se sigurno dobiti vreme od  2 godine za otplatu ostatka duga, jer će se vreme potrošiti, biće najduže na 15 meseci, što znaći da  iznosi na dodatnim uplatnicama neće biti manji od 1.200 RSD.

Eto, poštovani posetiocu našeg sajta, na šta je spao „ljudski obraz“. Zbog 58 RSD odnosno 81 RSD napravljena je ogromna materijalna ali i druga šteta zgradi. Očito, te ljude, hajde da ih tako nazovemo, ne interesuje zgrada, drugi stanari zgrade, ne interesuje ih moral, etika življenja u zgradi, ne interesuje ih pravna regulativa života u stambenim zgradama. Samo lični interesi ih vode, čak oni najsitniji, žalosno da su spremni napraviti štetu od milion dinara da bi im ostalo 58 RSD ili 81 RSD. Tuga brate, nema se šta drugo reći.

 

Kraj decembra 2017.god                                                     ADMINISTRATOR