Upravnik SZ Nehruova 61, Novi Beograd je na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada zakaza sednicu Skupštine SZ radi davanja potrebnih obaveštenja  članovima skupštine.

 

 

 

Stambena zajednica

Nehruova br. 61

Novi Beograd

 

 

Datum 17.12.2019. godine

 

 

 

 

Obaveštavam

vlasnike posebnih delova zgrade da ću odgovarati na pitanja u vezi mesečnih računa za:

·      tekućei investicionoodržavanje,

·      VU Beograd-2 i

·      AS Beostan

Nasednici stambene zajednice koja će biti održana u prostoriji hidrostanice u utorak 24.12.2019.godine u 18.30 časova.

 

S poštovanjem

 

 

 

UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE

 

 

Slobodan Ilić

Obaveštenje deci zgrade koje je na oglasnu tablu zgrade postvljeno:

Obaveštenje

 

Draga deco,

Nastavljamo sa lepom tradicijom, vreme je  da postavite i ukrasite Novogodišnju jelku u holu naše zgrade.

Predlažem da to učinite 22. decembra ove godine ( nedelja) sa početkom od 18 časova.

Jelka, ukrasi i slatkiši biće vam obezbeđeni. Možete slobodno doneti i postaviti svoje omiljene ukrase da bi vaša jelka bila najlepša.

Izvolite dođite i zabavite se. U svemu će vam pomoći vaši najmiliji kao i  starija omladina naše zgrade.

Puno vas sve pozdravljam i želim vam srećnu Novu 2020. godinu.

 

 Krajem decembra 2019.god.                                                                                                                   Upravnik SZ

 

                                                                                                                                                                 Ilić  Slobodan

SKUPŠTINA STAMBENE ZAJEDNICE

Ul. Nehruova  br. 61

  • Broj   009/19-1

Novi  B  e  o  g  r  a  d

datum: 26.01.2019. god.

 

Skupština stambene zajednice Nehruova 61  u ul. Nehruova br. 61 u Novom Beogradu, na  sednici održanoj dana 26.01.2019. godine, sa početkom u 19.00 časova, prostom većinom glasova prisutnih članova Skupštine stambene zajednice sa pravom glasa, 62 ZA,  od  72 ukupnog broja glasova članova Skupštine sa pravom glasa,  na osnovu Čl. 42. stav 1., tačka 1. Čl. 44. stav 1. i Čl. 49. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (»Sl.glasnik RS«, br. 104/2016), donela je sledeću odluku:

 

                                                                     ODLUKU

 

Za Upravnika stambene zajednice Nehruova 61 u ulici Nehruova  br. 61, Novi Beograd, izabran je gospodin  ILIĆ  SLOBODAN,

JMBG __________________________________________, vlasnik stana br. 66.    

Dužnost upravnika će početi obavljati sa datumom 01.02.2019. godine, nakon isteka otkaznog roka od mesec dana privrednom društvu „Moj upravnik“ d.o.o. sa kojim je današnjim danom, Odlukom br. 008/19-1 od 26.01.2019. god. Skupština stambene zajednice  raskinula  Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Upravnik će podneti prijavu za registraciju u roku određenim Čl. 27. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (»Sl.glasnik RS«, br. 104/2016).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Sednica je završena u 20.00 časova.

U Novom Beogradu dana 26.01.2019.god.

Zapisnik je vodio Rajko Krajišnik  

 

               Zapisničar  Rrajko Krajišnik
                                                                                              predsedavajući skupštine stambene zajednice  Zoran Beljić  


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                                                                                          

 


 

                             

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 21.02.2019.год. (четвртак), са почетком у 19 часова, у просторији хидростанице,  одржаће се седница Скупштине стамбене заједнице са дневним редом:

1.  Представљање новог управника Стамбене заједнице

2. Предлози неопходних Одлука  скупштине  С З

3. Предлог програма одржавања зграде за 2019.годину

4. Teкућа питања

Молим власнике посебних делова да неизоставно присуствују седници јер ће се расправљати о најважнијим питањима и великим новчаним средствима.

Нови Београд,             управник Стамбене заједнице

16.02.2019.год.                       Илић  Слободан

 

 

SKUPŠTINA STAMBENE ZAJEDNICE

Ul. Nehruova  br. 61

Broj   009/19-1

Novi  B  e  o  g  r  a  d

datum: 26.01.2019. god.

 

Skupština stambene zajednice Nehruova 61  u ul. Nehruova br. 61 u Novom Beogradu, na  sednici održanoj dana 26.01.2019. godine, sa početkom u 19.00 časova, prostom većinom glasova prisutnih članova Skupštine stambene zajednice sa pravom glasa, 62 ZA,  od  72 ukupnog broja glasova članova Skupštine sa pravom glasa,  na osnovu Čl. 42. stav 1., tačka 1. Čl. 44. stav 1. i Čl. 49. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (»Sl.glasnik RS«, br. 104/2016), donela je sledeću odluku:

 

 

                                                                     ODLUKU

 

Za Upravnika stambene zajednice Nehruova 61 u ulici Nehruova  br. 61, Novi Beograd, izabran je gospodin  ILIĆ  SLOBODAN,

JMBG __________________________________________, vlasnik stana br. 66.    

Dužnost upravnika će početi obavljati sa datumom 01.02.2019. godine, nakon isteka otkaznog roka od mesec dana privrednom društvu „Moj upravnik“ d.o.o. sa kojim je današnjim danom, Odlukom br. 008/19-1 od 26.01.2019. god. Skupština stambene zajednice  raskinula  Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Upravnik će podneti prijavu za registraciju u roku određenim Čl. 27. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (»Sl.glasnik RS«, br. 104/2016).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Sednica je završena u 20.00 časova.

U Novom Beogradu dana 26.01.2019.god.

Zapisnik je vodio Rajko Krajišnik  

 

Zapisničar                                                                                                                       predsedavajući skupštine stambene zajednice

                                                              

                                                                                                                          

___________________                                             ____________________________

/    Rajko Krajišnik             /                              /                  Beljić Zoran                  /